خط امام : اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا، طرح حفظ و صیانت از جنگل ها را رد کردند؛ در این طرح آمده بود که قطع درختان تا پنج سال به طور کامل ممنوع شود. سکینه عمرانی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره […]

خط امام : اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا، طرح حفظ و صیانت از جنگل ها را رد کردند؛ در این طرح آمده بود که قطع درختان تا پنج سال به طور کامل ممنوع شود.

سکینه عمرانی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به جلسه امروز این کمیسیون اظهار داشت: در این جلسه نمایندگان لایحه اصلاحیه کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زائد زیان بخش و دفع آن ها را تصویب کردند.

وی ادامه داد:همچنین طرح اصلاح قانون واگذاری واحدهای غیر بهداشتی و درمانی بهکده رضوی به کمیته امداد امام خمینی(ره) و انتزاع آن از سازمان مبارزه با جذام نیز در این کمیسیون به تصویب رسید.