اختلافات بین فرق اسلامی همواره مورد نقد و نظر اندیشمندان بوده است به خصوص تندرویهای برخی فرقه‌ها گاه به خوبی اشتباه بودن خود را نشان می‌دهد. به گزارش خط امام ، جمهوری اسلامی در ادامه نوشت: دکتر حسن فرحان المالکی نویسنده سعودی، در یادداشت جدید خود نوشت: شیعیان در روز قیامت حق دارند افتخار کنند […]

اختلافات بین فرق اسلامی همواره مورد نقد و نظر اندیشمندان بوده است به خصوص تندرویهای برخی فرقه‌ها گاه به خوبی اشتباه بودن خود را نشان می‌دهد.

به گزارش خط امام ، جمهوری اسلامی در ادامه نوشت: دکتر حسن فرحان المالکی نویسنده سعودی، در یادداشت جدید خود نوشت: شیعیان در روز قیامت حق دارند افتخار کنند و به (حضرت) علی و زهرا بگویند بخاطر شما بر ما ظلم کردند، ما را آواره کردند و مرارتها کشیدیم. آنها روز قیامت شرمنده نخواهند شد چرا که در کارنامه آنها محبت منافقین و ظالمین وجود ندارد. ولی وقتی نوبت ما می‌رسد و نامه اعمال ما رو می‌شود همه خواهند دید که در کارنامه ما محبت منافقین، ظالمین،‌ معاویه،‌ حجاج، یزید و متوکل عباسی موج می‌زند، چه کسی در روز قیامت به جای ما می‌تواند برای این کار ما توجیه بیاورد و در برابر خدا از ما دفاع کند؟ سب و شتم، فرافکنی و ایجاد ترس و رعب در حق شیعیان، دیگر بس است. چرا که هیچ فایده‌ای در آن نیست.‌ای کاش از شیعیان معنای صبر و اخلاق و معنویت را بیاموزیم. گوارا باد بر شیعیان این خصلت‌ها