خط امام :خیابان آکسفورد لندن با دارابودن بالاترین سطوح هوای سمی، آلوده‌ترین خیابان جهان لقب گرفته است. به گزارش ایسنا، یک دانشمند نشان داده این خیابان بالاترین سطوح دی اکسیدنیتروژن را داراست که این گاز توسط وسایل نقلیه دیزلی تولید و موجب بروزآسم و حملات قلبی می شود. ماده شیمیایی مزبور به ریه صدمه زده […]

خط امام :خیابان آکسفورد لندن با دارابودن بالاترین سطوح هوای سمی، آلوده‌ترین خیابان جهان لقب گرفته است.

به گزارش ایسنا، یک دانشمند نشان داده این خیابان بالاترین سطوح دی اکسیدنیتروژن را داراست که این گاز توسط وسایل نقلیه دیزلی تولید و موجب بروزآسم و حملات قلبی می شود.

ماده شیمیایی مزبور به ریه صدمه زده وافراد سالم را در برابر عفونت های ریوی آسیب پذیر می کند. علائم این عفونتها شامل سرفه، سرماخوردگی، آنفلوآنزا و برونشیت است.

«دیویدکارلساو» از دانشگاه کینگز کالج لندن سطوح اوج 463 میکروگرم دی اکسیدنیتروژن در هر متر مکعب هوا را در خیابان آکسفورد اندازه گیری کرده و اینبالاترین میزان ماده مزبور در جهان هم به صورت متوسط ساعتی و هم سالانهاست.

تراکمات دی اکسید نیتروژن در خیابان آکسفورد حتی در حالت متوسط 135 میکروگرم در هر متر مکعب هوا، سه برابر بالاتر از محدوده ایمنیاتحادیه اروپاست.

سالانه حدود 29 هزار نفر به دلیل مشکلات تنفسی ناشی از آلودگی هوا و دی اکسید نیتروژن در بریتانیا جانشان را از دست می دهند