جزئیاتی از کار دلالان میوه و تره‌بار
جزئیاتی از کار دلالان میوه و تره‌بار

خط امام : باورتان می‌شود که از کنار همین میوه‌ای که در مغازه‌های سطح شهر بهقیمت‌های متفاوتی خریداری می‌کنید گروهی با عنوان دلال، میلیاردها تومان به جیب می‌زنند و صدای هیچ کس هم در نمی‌آید؟ پولی که نه در جیب کشاورز وباغدار می‌رود، نه در جیب کاسب میدان و میوه‌فروش سر کوچه، پولی که البتهاز […]

خط امام : باورتان می‌شود که از کنار همین میوه‌ای که در مغازه‌های سطح شهر بهقیمت‌های متفاوتی خریداری می‌کنید گروهی با عنوان دلال، میلیاردها تومان به جیب می‌زنند و صدای هیچ کس هم در نمی‌آید؟ پولی که نه در جیب کشاورز وباغدار می‌رود، نه در جیب کاسب میدان و میوه‌فروش سر کوچه، پولی که البتهاز جیب مردم خارج می‌شود اما در جیب عده‌ای دلال می‌رود که عملا جز چندتماس تلفنی کاری نمی‌کنند و تنها ثمره آن هم گرانی بی حد واندازه میوه هایفصل می‌شود؛ به گونه‌ای که دیگر بسیاری از خانواده‌ها توانایی خرید حتیمیوه‌های تابستانی را هم برای خانواده خود ندارند.

به گزارش خط امام ، «قدس‌آنلاین» با این مقدمه نوشت: در این خصوص هفته قبلسیدحسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه بین 4 تا 5 هزاردلال در میادین میوه و سبزی مشغول فعالیت هستند، اظهار کرد: در گذشته ما طی سه مرحله (سال‌های 62، 63 و 66) اقدام به حذف دلال‌ها کردیم که البته موفق هم بودیم.

وی ادامه داد: آن زمان بخشی از این دلال‌ها به صنف ما ورود پیدا کردند وپروانه کسب گرفتند و بخشی دیگر نیز به میدان رفته و در حال حاضر بارفروشهستند.

مهاجران با بیان اینکه این کار تخصص خاصی نمی‌خواهد و هر کس 6 کلاس سوادداشته باشد و یک شب آموزش ببیند دلال می‌شود، تصریح کرد: اگر یک کارگروهاین معضل را جمع و جور نکند تعداد آنها چندین برابر می‌شود.

وی افزود: به طور حتم عده‌ای صلاح می‌دانند که این دلالان وجود داشته باشند چراکه ما سال‌هاست می‌گوییم باید با این موضوع برخورد کرد.

مهاجران اضافه کرد: متاسفانه کسانی که باید با دلالان مقابله کنند خود،مغازه‌هایشان را دست آنان داده‌اند، پس وقتی آنان که قانونا حق برخورد بادلال را دارند به او اجازه فعالیت می‌دهند دیگر چه می‌توان گفت؟

وی با بیان اینکه 800 مغازه‌دار دارای پروانه در میدان بارفروشان مشغولفعالیت قانونی هستند، ادامه داد: در کنار این مغازه‌داران حدود 4 هزار دلال فعال هستند.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار افزود: تا مسئولان مربوطه نخواهندنمی‌توان کاری در این زمینه انجام داد چرا که ما قدرت اجرایی نداریم تاکاری از پیش ببریم.

مهاجران ادامه داد: سازمان حمایت، بازرسی استان، تعزیرات و مجمع امور صنفیاز جمله سازمان‌های متولی این امر هستند که قانونا می‌توانند در این مسئلهدخالت کنند.

وی افزود: گرچه برای این مساله خیلی دیر شده است اما اگر کسی بخواهدمی‌تواند نسبت به حذف این دلالان اقدام کند. این کار شدنی است اما کسی کهبخواهد کجاست؟

رئیس اتحادیه فروشندگان میدان میوه و تره‌بار، حضور گسترده دلالان را عاملاصلی گرانی میوه عنوان کرد و گفت: به منظور متعادل‌سازی قیمت میوه برایمصرف‌کنندگان، دولت باید با تشدید نظارت‌ها شرایط را برای خروج و حذفدلالان از این صنف فراهم کند.

حسین مهاجران افزود: متاسفانه میوه با کیفیت در دست دلالان است چرا که ازساعت 22 فعالیت خود را در میدان میوه و تره‌بار آغاز می‌کنند و فروشندگانمیدان نیز میوه مورد نیاز خود را از این دلالان خریداری و تامین می‌کنند.

وی اظهار کرد: بارفروشان بر این باورند که دلالان از همکارانشان هستند ومی‌توانند روی هر کیلوگرم میوه 500 تومان سود ببرند. این در حالی است کهاین گروه سودهایی بیش از 1500 و 2000 تومان روی هر کیلوگرم میوه به جیبمی‌زنند به طوری که در میدان اصلی توزیع میوه و تره‌بار احتمال دارد یک نوع میوه با چند قیمت متفاوت عرضه شود. به طور مثال، یک نوع گیلاس از 6 تا 12 هزار تومان عرضه می‌شود.

مهاجران معتقد است که اگر دلالان از صنف بارفروشان هستند، پس باید در صنفبارفروشان جای گرفته و بابت سودی که دریافت می‌کنند، مالیات بپردازند.

وی وضعیت کنونی میدان میوه و تره‌بار را نابسامان دانست و افزود: وقتی صنفبارفروش به جای برخورد با دلالان، به آنها مجوز فعالیت در جلوی واحدهای خود را می‌دهند هر روز حضور دلالان و واسطه‌ها در این صنف پررنگ‌تر می شود.

وی اضافه کرد: در واقع دلالان در ازای سود بالایی که به جیب می‌زنند،مالیاتی هم به دولت نمی‌پردازند و تمام درآمدشان سود خالص است. حال اگر این گروه به صنف بارفروشان بپیوندند، علاوه بر افزایش درآمد مالیاتی دولت، نرخ میوه نیز برای مصرف‌کنندگان کاهش می‌یابد.

درهمین حال مدیر نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهرانمی‌گوید: برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت میوه، بازرسان اقدام بهکنترل و ممهور کردن فاکتورها در زمان خروج از میدان می‌کنند که در صورتافزایش قیمت توسط دلالان یا گرانفروشان درخروجی‌ها قابل مشاهده خواهد بود.

شیرقاضی افزود: بازرسان میدان در دو شیفت هفت هزار فاکتور را کنترل می‌کنند و علاوه بر کنترل فاکتورهای صادره در کیوسک‌های خروجی از ساعت 12شب تا 12 ظهر نیز تعدادی تیم بازرسی در سطح میدان فعالیت داشته و با تخلفات احتمالیبرخورد می‌کنند.

وی اضافه کرد: در سطح خرده‌فروشی و میادین میوه و تره‌بار نیز نظارت، پایش و کنترل لازم بر نرخ انواع میوه در سطح شهر تهران و شهرستان‌های تابعه بارعایت درصد سود قانونی خرده‌فروشی (30 درصد) صورت می‌گیرد که مانع افزایشقیمت بیشتر از نرخنامه مذکور می‌شود.

اما این اظهارات باعث شد تا وزیر جهاد کشاورزی نیز به ماجرا ورود کرده وعنوان کند که اکنون تلاش ما در راستای کوتاه کردن مسیر و حذف دلالان است،به نحوی که تولیدکننده و تشکل‌ها محصولات خود را به صورت مستقیم عرضه کنند.

محمود حجتی در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر کنترل بازار محصولات کشاورزیاز سوی چهار هزار دلال گفت: قیمت محصولات در بازار میوه و تره‌بار بر اساسعرضه و تقاضا مشخص می‌شود. البته شکی نیست که دلال و واسطه هم در این بازار نقش ایفا کرده و گاهی باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.

در همین راستا یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع‌طبیعی مجلس بر لزومساماندهی میادین میوه و تره‌بار برای حذف دلال‌ها در بازار میوه تاکید کرد و گفت: غرفه‌های میادین میوه و تره‌بار باید به افرادی واگذار شود کهتولیدکننده محصولات کشاورزی هستند.

حبیب‌الله برومند داشقاپو نماینده مردم پارس‌آباد و بیله‌سوار درباره حضوردلال‌ها در بازار میوه اظهار کرد: شهرداری‌ها بازاری به نام بازار میوه وتره‌بار در نقاط اصلی کلان‌شهرها با هدف عرضه مستقیم محصولات کشاورزی بهمصرف‌کنندگان در نظر گرفتند تا غرفه‌داران که از تولیدکنندگان بخش کشاورزیهستند، بتوانند تولیدات خود را به صورت مستقیم عرضه کنند.

وی با بیان اینکه علی‌رغم اهداف ترسیم‌شده برای این میادین شاهد آن هستیمکه این غرفه‌ها در اختیار تولید‌کنندگان بخش کشاورزی قرار نگرفت، ادامهداد: این غرفه‌ها به مرکزی برای افراد سودجو و دلال تبدیل شده و سازمانمیوه و تره‌بار که سازمان عریض و طویلی و تحت نظر شهرداری است این میادینرا به خوبی ساماندهی نکرده است.

این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع‌طبیعی مجلس اظهار کرد: اگر قرار بهساماندهی سازمان میوه و تره بار باشد باید افراد متدینی در این سازمانمشغول به کار شوند تا غرفه‌های میادین میوه و تره‌بار به افرادی واگذار شود که تولیدکننده واقعی هستند.

دراین خصوص دیگر عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: اگر بهفکر رشد و توسعه متوازن بخش کشاورزی هستیم باید دست دلالان، قطع و بازارمحصولات کشاورزی ساماندهی شود.

علی ایرانپور در خصوص کنترل بازار محصولات کشاورزی به وسیله 4 هزار دلالگفت: یکی از دلایل عدم تحقق برنامه پنجم توسعه مربوط به حضور دلالان است،به نحوی که برخی از آنها بیش از منافع ملی و تولیدکننده به فکر سودجوییهستند و حاضرند برای کسب سود هر اقدامی را انجام دهند.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمونه آن واردات میوه در ایام عید نوروز به بهانه افزایش مصرف است، در صورتی که در بسیاری ازمواقع اصلا نیازی به واردات نیست و این اقدام به باغدار و کشاورز آسیب وارد می‌کند.

این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در پاسخ به این سوال کهبرای ایجاد فرآیند نزدیک شدن زمین به سفره چه اقداماتی صورت گرفته، گفت: متاسفانه یکی از مشکلات موجود، وابستگی برخی دلالان به مسئولان وزارت جهادکشاورزی است و اول از همه باید دست مافیای شکل‌گرفته را کوتاه کرد