جنايات شيطان زادگان لانه كرده در فلسطين، حد و مرز ندارد
جنايات شيطان زادگان لانه كرده در فلسطين، حد و مرز ندارد

به گزارش خط امام : جوانان خط امام خراسان در آستانه روز قدس و در پی جنایات نژاد پرستان صهیونیست طی اطلاعیه ای با اعلام انزجار از اسرائيل و تفكر صهيوني افزوده اند ابتكار هوشمندانه خميني كبير، آن بزرگ ترين دشمن ظلم در قرن اخير، براي راهپيمايي در روز قدس؛ تنها راه رساندن فريادمان به […]

به گزارش خط امام : جوانان خط امام خراسان در آستانه روز قدس و در پی جنایات نژاد پرستان صهیونیست طی اطلاعیه ای با اعلام انزجار از اسرائيل و تفكر صهيوني افزوده اند ابتكار هوشمندانه خميني كبير، آن بزرگ ترين دشمن ظلم در قرن اخير، براي راهپيمايي در روز قدس؛ تنها راه رساندن فريادمان به گوش جهانيان و نفرتمان از اسرائيل و تنها مرهم كوچكي بر قلب جريحه دار شده مان است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام متن بیانیه جوانان خط امام خراسان به این شرح است …

بسمه تعالي

مشخص است كه جنايات شيطان زادگان لانه كرده در فلسطين، حد و مرز ندارد و عطش اين درندگان به خون انسان هاي بي گناه سيري ناپذير است و داغ دل آزادگان جهان، آرام ناشدني.

ابتكار هوشمندانه خميني كبير، آن بزرگ ترين دشمن ظلم در قرن اخير، براي راهپيمايي در روز قدس؛ تنها راه رساندن فريادمان به گوش جهانيان و نفرتمان از اسرائيل و تنها مرهم كوچكي بر قلب جريحه دار شده مان است

سازمان جوانان و دانشجويان مجمع نيروهاي خط امام –خراسان- نيز همراه و همپا با تمام مسلمين و مصلحين و آزدگان جهان، در اين روز به ابراز انزجار از اسرائيل و تفكر صهيوني خواهد پرداخت و از تمام آحاد جامعه ومخصوصا جوانان باغيرت ايراني مي خواهيم كه فريضه راهپيمايي در روز قدس امسال را پرشور تر و شجاعانه تر از تمام سال هاي گذشته به جا آورند

به اميد نابودي جنگ و افراط و با اميد به ظهور آزادي و عدالت توامان در تمام جهان