سراج الدین میردامادی محاکمه شد
سراج الدین میردامادی محاکمه شد

خط امام : گیتی پورفاضل» گفت : در کیفرخواست دادستانی، اتهامات موکلم تبلیغ علیه نظام و تبانی علیه امنیت ملی عنوان شده بود که پس از قرائت کیفرخواست، موکلم دفاعیات خود را ارایه کرد. به گزارش خط امام وکیل مدافع سراج الدین میردامادی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با بیان این مطلب […]

خط امام : گیتی پورفاضل» گفت : در کیفرخواست دادستانی، اتهامات موکلم تبلیغ علیه نظام و تبانی علیه امنیت ملی عنوان شده بود که پس از قرائت کیفرخواست، موکلم دفاعیات خود را ارایه کرد.
به گزارش خط امام وکیل مدافع سراج الدین میردامادی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با بیان این مطلب افزود: قرار بود دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای میردامادی 11 مرداد ماه برگزار شود، اما دادگاه جلسه فوق العاده تشکیل داد و به این پرونده رسیدگی کرد.

«گیتی پورفاضل» افزود: در کیفرخواست دادستانی، اتهامات موکلم تبلیغ علیه نظام و تبانی علیه امنیت ملی عنوان شده بود که پس از قرائت کیفرخواست، موکلم دفاعیات خود را ارایه کرد.

وی ادامه داد: در نهایت، دادگاه آخرین دفاع را از آقای میردامادی اخذ و ختم دادرسی را اعلام کرد و اکنون منتظر تصمیم و نظر دادگاه هستیم.

جلسه محاکمه سراج الدین میردامادی 18 دی سال گذشته(1392) در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد که قاضی به پرونده نقص گرفت و آن را به دادسرای اوین ارجاع داد که در نهایت دادسرا پرونده را مجددا برای رسیدگی به دادگاه بازگرداند.

میردامادی بعد از چند جلسه تحقیق در دادسرای اوین، اواخر اردیبهشت ماه به شعبه دوم بازپرسی احضار و بازداشت شد و اکنون نیز در بازداشت به سر می برد.