با تاسی به سرسلسله ظلم ستیزی معاصر امام خمینی در کنار مظلوم خواهیم ایستاد
با تاسی به سرسلسله ظلم ستیزی معاصر امام خمینی در کنار مظلوم خواهیم ایستاد

به گزارش خط امام کمیته جوانان مجمع نیروهای خط امام _ استان فارس با صدور بیانیه ای جنایات صهونیست ها را محکوم کرده و تاکید نمودند با تاسی به آموزه های سرسلسله ظلم ستیزی تاریخ معاصر ایران زمین، امام خمینی (ره) جنایات دیوصفتان جنایتکار صهیونیست که روی تمامی سفاکان تاریخ را سپید کرده اند را […]

به گزارش خط امام کمیته جوانان مجمع نیروهای خط امام _ استان فارس با صدور بیانیه ای جنایات صهونیست ها را محکوم کرده و تاکید نمودند با تاسی به آموزه های سرسلسله ظلم ستیزی تاریخ معاصر ایران زمین، امام خمینی (ره) جنایات دیوصفتان جنایتکار صهیونیست که روی تمامی سفاکان تاریخ را سپید کرده اند را محکوم نموده و تا پای جان در کنار ملت مظلوم فلسطین بوده و در عمل نشان خواهیم داد که بهترین عدالت ، همان یاری مظلومان است و ایستادگی در برابر ظالمین.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام متن بیانیه جوانان خط امام فارس به این شرح است …

بسم الله الرحمن الرحیم

مولا علی علیه السلام
اَحسَنِ العَدلِ نصرة المظلوم؛ بهترين عدالت يارى مظلوم است.
جگرمان آتش گرفت.
دلهامان سوخت از دیدن بیداد و فشردیم دندان از سر خشم .
خشم از دستهایی که خالی اند برای مددرسانی به برادران و خواهران فلسطینی مان .
چشم هایمان سرخ شد از غیرت انسانیت که انسان باشیم و ببینیم که جانوران آدمخوار، میکشند و خون میریزند و البته تفاوتی نمیبینند میان کودکان و زنان و سالخوردگانی که تنها گناهشان ایستادگی برای حفظ سرزمینشان است و مسلمانند.
و بر اساس همان آموزه های دینی سر خم نمیکنند در برابر ظالم ، حتی اگر ظالم جنایتکار، دنیایی را پشت سر داشته باشد.
امروز غزه و فلسطین نه تنها پاره تن اسلامند، که مرز انسانیتند، که نماد ظلم ستیزیند و شاخصه بشر خلیفه الله بودن یا رذالت و دنائت.
امروز فلسطین دیگر تنها مشکل اسلام و ایران نیست .
امروز غزه حمام خونیست كه جانوران صهیونیست انسانیت را در آن به خفگی رسانیده و میخ هایی طویل بر تابوت حق خواهی میزنند ، کشورهای مدعی حقوق بشر نیز کور شده اند نمیبینند که این جفاکاران حیوان صفت چه میکنند با زنان و کودکانی که تنها میخواهند در کشور خود و زیر سایه پرچم مبین اسلام زندگانی کنند.
ما اعضای کمیته جوانان مجمع نیروهای خط امام _ استان فارس به تبعیت از الگوی همیشگی زندگانیمان مولا علی علیه السلام ، و با تاسی به آموزه های سرسلسله ظلم ستیزی تاریخ معاصر ایران زمین، امام خمینی (ره) جنایات دیوصفتان جنایتکار صهیونیست که روی تمامی سفاکان تاریخ را سپید کرده اند را محکوم نموده و تا پای جان در کنار ملت مظلوم فلسطین بوده و در عمل نشان خواهیم داد که بهترین عدالت ، همان یاری مظلومان است و ایستادگی در برابر ظالمین.
خداوند متعال در این راه یاریمان دهد.

کمیته جوانان مجمع نیروهای خط امام – استان فارس