میل شتابان به سیگار در زنان مرفه
میل شتابان به سیگار در زنان مرفه

خط امام : بر اساس تحقیقات انجام شده در مناطق شمالی تهران درصد گرایش خانمها در مناطف بالاشهر به سیگار چند برابر مناطق پایین شهر است که این یک تهدید در مناطق شمالی و برخوردار محسوب می شود. محمد مهدی گلمکانی رئیس اداره کل سلامت شهرداری تهران ضمن اعلام هشدار در این زمینه، از تهیه […]

خط امام : بر اساس تحقیقات انجام شده در مناطق شمالی تهران درصد گرایش خانمها در مناطف بالاشهر به سیگار چند برابر مناطق پایین شهر است که این یک تهدید در مناطق شمالی و برخوردار محسوب می شود.

محمد مهدی گلمکانی رئیس اداره کل سلامت شهرداری تهران ضمن اعلام هشدار در این زمینه، از تهیه نقشه سلامت شهر تهران تحت عنوان طرح سنجش عدالت در سلامت به تفکیک محلات خبر داد و گفت: در این طرح پراکندگی وضعیت دیابت، مصرف سیگار و دخانیات و چاقی به تفکیک محلات مشخص شده است و این نتایج را در قالب کتابچه هایی به اطلاع مدیران همان محلات رسانده ایم و برای هر یک از موضوعات نیز کارگروه های محلی با مشارکت مردم ایجاد شده است.

گلمکانی به برخی مطالعات صورت گرفته از سوی شهرداری در محلات اشاره کرد و افزود: نسبت سالمندان در مناطق 3 و 6 چند برابر مناطق جنوبی است که باید در فعالیتهای مربوط به سلامت سالمندان این اولویت مناطق در نظر گرفته شود.

رئیس ادراه کل سلامت شهرداری تهران تصریح کرد: حضور مردم در این کارگاهها باعث توانمند سازی آنها می شود تا در این موضوعات مداخله کرده و راهکار ارائه بدهند تا انشااله نهضت مداخلات مردمی در مسائل و مشکلات مربوط به سلامت را ایجاد کنیم.

گلمکانی با اشاره به اینکه در این زمینه در آغاز راه هستیم افزود: فعلا در هر محله یک اولویت را انتخاب کرده ایم و مداخلات نیز صورت گرفته است و این مداخلات را برای ما ارسال کرده اند و در حال بررسی آنها توسط گروهی از اساتید هستیم.

وی افزود: طرح سنجش دو بخش دارد که یکی جمع آوری اطلاعات و دیگری پاسخ دهی به آن اطلاعات است که این اطلاعات را در اختیارات مدیران مربوطه قرار می دهیم و هم در سطح مردمی جامعه را تشویق می کنیم که از این اطلاعات استفاده کنند تا بتوانند مداخلات لازم را طراحی کنند و به این ترتیب شاهد رفع چالشها در محلات باشیم.

رئیس اداره کل سلامت شهرداری تهران با بیان اینکه نقشه سلامت محله در همه خانه های سلامت ما موجود است افزود: محققین می توانند با مراجعه به خانه های سلامت محلات این اطلاعات را دریافت کنند.