خط امام : سازمان جهانی کار با اعلام نیاز جهان به حدود 670 میلیون شغل جدید تا 15 سال آینده، خواستار تدوین یک استراتژی مشترک بین کشورها برای حل معضل اشتغال جوانان تا سال 2020 شد. به گزارش خط امام بنا بر خبر مهر از سازمان جهانی کار ، در تازه ترین گزارش خود با تاکید بر […]

خط امام : سازمان جهانی کار با اعلام نیاز جهان به حدود 670 میلیون شغل جدید تا 15 سال آینده، خواستار تدوین یک استراتژی مشترک بین کشورها برای حل معضل اشتغال جوانان تا سال 2020 شد.

به گزارش خط امام بنا بر خبر مهر از سازمان جهانی کار ، در تازه ترین گزارش خود با تاکید بر طراحی سند رشد فراگیر و کار مناسب به عنوان اهداف جدید توسعه در کشورها اعلام کرد: از این طریق، سازمان ملل یک گام برای دستیابی به اهداف بلندپروازانه رسیدن به اشتغال کامل و کار مناسب برای 7 میلیاردنفر نزدیک تر شده است.

سازمان جهانی کار تخمین می زند تا 15 سال آینده جهان به حدود 670 میلیون شغل نیازمند باشد. همکاری کشورها و پیمان جمعی برای مقابله با گسترش بیکاری؛ از جمله اهدافی است که ILO در این سند پیش بینی کرده است.

در قالب برنامه بلندپروازانه سازمان جهانی کار، از جامعه بین المللی خواسته شده تا سال 2030 برای رسیدن به اشتغال کامل، مولد، مناسب و معقول برای همه زنان و مردان از جمله برای جوانان و افراد معلول و همچنین دستیابی به دستمزد برابر برای کار با ارزش برابر تلاش کنند.

همچنین تاکیدات ویژه ای نیز به منظور تلاش برای کاهش بیکاری جوانان، مهارت آموزی از طریق فنی و حرفه ای و کارآفرینی شده است. پیشنهاد شده تا کشورها به یک استراتژی مشترک در زمینه اشتغال زایی برای جوانان تا سال 2020 دست یابند.

از سویی به ریشه کن شدن کار اجباری و پایان دادن به کار کودکان در تمامی اشکال آن تا سال 2025 نیز تاکید شده است. با این حال، هنوز 168 میلیون کودک کارگر در سطح جهان مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد، 21 میلیون نفر قربانی کار اجباری هستند.