تندروی خطیب جمعه سبب کاهش نمازگزاران می شود
تندروی خطیب جمعه سبب کاهش نمازگزاران می شود

به گزارش خط امام : عضو شورای سیاستگذاری نماز جمعه می گوید: اعتدال و عدم تعلق به جریانات سیاسی از مهمترین شاخصه های خطبای نماز جمعه است. پنجم مرداد ماه سالگرد برگزاری نخستین نماز جمعه بعد از انقلاب اسلامی بها نه ای شد تا بخش های از مصاحبه با محسن دعاگو امام جمعه شمیرانات که […]

به گزارش خط امام : عضو شورای سیاستگذاری نماز جمعه می گوید: اعتدال و عدم تعلق به جریانات سیاسی از مهمترین شاخصه های خطبای نماز جمعه است.

پنجم مرداد ماه سالگرد برگزاری نخستین نماز جمعه بعد از انقلاب اسلامی بها نه ای شد تا بخش های از مصاحبه با محسن دعاگو امام جمعه شمیرانات که خبرآنلاین منتشر کرده است را بازنشر کنیم ، دعاگو که از اعضای شورای سیاستگذاری نماز جمعه است در این گفت و گو تصریح کرده : نماز جمعه به تناسب وقتی که خطبای جمعه برای پیگیری محتوای خطبه های اول و دوم می گذارند جاذبه آفرین هستند.

**ریزش در نماز جمعه ناشی از کاستی در محتواهای فرهنگی و سیاسی خطبه ها است

وی با بیان اینکه دلیل اصلی برخی از ریزش ها در نماز جمعه کاستی در محتواهای فرهنگی و سیاسی است، خاطرنشان کرد: ائمه جمعه باید بر روی محتوای خطبه‎هایشان کار کنند، نیازسنجی کنند، برای خطبه اول و دوم کار کارشناسی و محتوایی را انجام دهند، پاسخگو به نیازهای مردم باشند، نیازهای نسل جوان و نوجوانان را در اولویت قرار دهند.

به عبارت دیگر مردم باید از نماز جمعه پاسخ سوالات مذهبی و سیاسی را شفاف بگیرند و در نمازهای جمعه راهنمایی شوند.

**خطیبی که اعتدال گرا باشد نه تندرو، جاذبه آفرین است

وی با بیان اینکه همه نماز جمعه ها ریزش ندارند و این موضوع به خطیب آن باز می گردد، افزود: اگر خطیب مطالعه کند، کار کند و مطالب محتوایی قابل قبول استخراج کرده و مطرح کند جاذبه آفرین است. اگر خطیب تندرو نباشد، بلکه اعتدال گرا باشد جاذبه آفرین است.

عضو جامعه روحانیت بر ضرورت وحدت بخش بودن خطیب جمعه اشاره و اظهار داشت: اگر خطیب تندروی کند از افرادی که به نماز جمعه می روند کاسته می شوند و دچار ریزش می شوند.

اعتدال گرا بودن و وحدت بخش بودن امام جمعه اهمیت دارد. نقش وحدت آفرینی نماز جمعه هرچه پررنگ تر شود، جاذبه نماز جمعه بیشتر می شود.

**امام جمعه نباید از هیچ جریان سیاسی دفاع کند، باید فراجناحی باشد

حجت الاسلام دعاگو که سالهاست خطیب نماز جمعه شمیرانات است، اصل مهم دیگر برای خطبای نماز جمعه را عدم تعلق سیاسی به جریانات سیاسی می داند و تاکید دارد: خطیب جمعه به هیچ عنوان نباید از هیچ گروه و جریان سیاسی دفاع کند. خطیبی که فراجناحی فکر نکند، خطیبی که به منافع و مصالح ملی نگاه نکند، خطیبی که از چارچوب تعالیم دینی خارج شود آن خطیب در نماز جمعه اش باید منتظر کاهش و ریزش باشد.

وی افزود: این که گفته می شود نماز جمعه ها با کاهش روبرو شده است، مربوط به نماز جمعه هایی است که خطبا متاسفانه در خط اعتدال قرار ندارند. البته ممکن است خودشان متوجه نباشند اما هر خطیبی که تندروی کند ولو اینکه این تندروی ناشی از تعصبات دینی اش باشد دچار ریزش می شود. چون اسلام تحت هیچ شرایطی تندروی را نمی پذیرد و تاکید بر اعتدال دارد.

**
خطبای جمعه نباید متعرض اشخاص و جریانات سیاسی شوند

عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گفت: من به عزیزانی که نماز جمعه می خوانند و در جایگاه خطیب نماز جمعه قرار دارند توصیه می کنم که هرگز از مرز اعتدال که دقیقا همان اسلام است، خارج نشوند. در نماز جمعه متعرض اشخاص حقیقی و حقوقی و جریانات سیاسی نشوند. نقد منصفانه و واقع بینانه از مسئولیت های سنگین خطیب جمعه است.

**در شان امام جمعه نیست که جریانات سیاسی وفادار نظام را با یکدیگر درگیر کند

دعاگو تصریح کرد: خطیب جمعه می تواند یک موضع سیاسی را نقد کند، اساسا باید اینکار را بکند و نقاط قوت و ضعف یک اندیشه سیاسی را نمایان کند تا مخاطبین بتوانند موضع درست را انتخاب کنند اما پریدن به جریانات سیاسی و درگیر کردن جریانات سیاسی وفادار به نظام با یکدیگر در شان امام جمعه نیست، مورد نظر رهبری هم نیست. هیچ خطیب جمعه ای حق ندارد جریانات سیاسی وفادار به نظام را با هم درگیر کند. یا به نفع یک جریان سیاسی وفادار علیه جریان سیاسی وفادار دیگر سخنی بگوید.