تصاویر ماهواره ای از عمق فاجعه غزه پرده برمی دارند
تصاویر ماهواره ای از عمق فاجعه غزه پرده برمی دارند

خط امام : انتشار تصویرهای ماهواره ای تازه دریافت شده از غزه نه تنها از عمق فاجعه جنگی بی امان حکایت می کنند، بلکه گویای نابودی سرزمین های فلسطینی در حمله های ددمنشانه رژیم صهیونیستی است. روزنامه انگلیسی ˈدیلی میلˈ در این باره به تحلیل این تصاویر ماهواره ای ازسوی کارشناسان موسسه آموزش و تحقیقات […]

خط امام : انتشار تصویرهای ماهواره ای تازه دریافت شده از غزه نه تنها از عمق فاجعه جنگی بی امان حکایت می کنند، بلکه گویای نابودی سرزمین های فلسطینی در حمله های ددمنشانه رژیم صهیونیستی است.

روزنامه انگلیسی ˈدیلی میلˈ در این باره به تحلیل این تصاویر ماهواره ای ازسوی کارشناسان موسسه آموزش و تحقیقات سازمان ملل متحد اشاره می کند و می نویسد این تصویرها آشکارا نشان می دهند که چگونه صدها خانه متعلق به مردم فلسطین در حمله های سه هفته گذشته رژیم صهیونیستی با خاک یکسان شده است.تصویرهای ماهواره ای از غزه
این کارشناسان در تحلیل خود از عکس های ماهواره ای پیش از حمله رژیم صهیونیستی به غزه استفاده و آن ها را با تصویر های دریافت شده بعد از حمله صهیونیست ها مقایسه کرده اند.
این تصویرهای ماهواره ای نشان می دهند که در حمله های صهیونیست ها 700 بنا که بسیاری از آن ها خانه مسکونی و مسجد بوده کاملا ویران و با خاک یکسان شده اند.
در این عکس ها همچنین 316 باب بنای به شدت آسیب دیده و 102 بنای کمتر ویران شده به چشم می خورند.

این تصاویر گویای آن است که همچنین مزارع و جاده های بسیاری ویران شده و دست کم 404 حفره به جای مانده از بمب های صهیونیست ها در تصاویر ماهواره ای قابل تشخیص اند.

در حمله نیروهای رژیم صهیونیستی به غزه تاکنون حدود 1400 فلسطینی جان باخته اند.بیشتر این کشته ها را غیرنظامیان، از جمله کودکان و زنان، تشکیل می دهند.
در این حملات تاکنون بیش از 7600 تن زخمی شده اند، با این حال
شرایط جنگ و صحنه میدانی آن به سود رژیم صهیونیستی نبوده و تاکنون هیج یک از اهداف اعلامی این رژیم محقق نشده است و غزه هم چنان به مقاومت سرسختانه و قهرمانانه خود ادامه می دهد.