خط امام ، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: روزانه 14 میلیون لیتر بنزین یورو 4 و 6 میلیون لیتر گازوییل یورو 4 در کشور توزیع می شود. مصطفی کشکولی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار داشت: روزانه 14 میلیون لیتر بنزین یورو 4 در شهرهای تهران، کرج، اراک، […]

خط امام ، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: روزانه 14 میلیون لیتر بنزین یورو 4 و 6 میلیون لیتر گازوییل یورو 4 در کشور توزیع می شود.

مصطفی کشکولی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار داشت: روزانه 14 میلیون لیتر بنزین یورو 4 در شهرهای تهران، کرج، اراک، مشهد و تبریز عرضه می شود.

وی اضافه کرد: روزانه 6 میلیون لیتر گازوییل یورو 4 نیز در کشور توزیع می شود.

وی پیش از این از عرضه بیش از یک میلیارد و 176 میلیون لیتر بنزین یورو 4 در کشور طی سه ماهه نخست سال 93 خبر داده بود.

وی با بیان اینکه، میزان توزیع بنزین یورو 4 به میزان تهیه این نوع بنزین بستگی دارد، اظهار داشته بود: بنزین وارداتی یورو 4 نیز که در یک ماه اخیر وارد کشور شده، توزیع شده است.

براساس تکلیف هیات دولت، باید هشت کلانشهر کشور تحت پوشش بنزین با کیفیت یورو 4 قرار بگیرند.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گزارش داده است مصرف بنزین یورو ٤ در فروردین ماه امسال ٣٥٦,٥ میلیون لیتر، در اردیبهشت ماه به ٤٢١.٦ میلیون لیتر، همچنین در خردادماه به ٤٤٠.٢ میلیون لیتر و در تیرماه نیز به ٤٤٦.٤ میلیون لیتر بوده است.

همچنین در بازه زمانی ١٣٧ روز نخست امسال حدود ٩٢٧ میلیون لیتر نفت و گاز با استاندارد بین المللی یورو ٤ در کشور مصرف شده است.

میانیگن مصرف روزانه این فرآورده نفتی در بازه زمانی یادشده ٦ میلیون و ٧٦٠ هزار لیتر بوده است.

همچنین در فروردین ماه امسال، ١٢٤ میلیون لیتر در اردیبهشت ماه ٢٢٦ میلیون و ٣٠٠ هزار لیتر، در خردادماه امسال ٢٥١,١ میلیون لیتر و در تیرماه نیز ٢٣٥.٦ میلیون لیتر نفت و گاز یورو ٤ مصرف شده است.