پنج شنبه, ۰۲ آبان ۱۳۹۸

سلسله نشست های گفتمان عصر روشنگری | قانون اساسی و نظام اجتماعی در ایران |

سلسله نشست های گفتمان عصر روشنگری | قانون اساسی و نظام اجتماعی در ایران |

خط امام ، دور جدید سلسله نشست های گفتمان عصر روشنگری برگزار می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام سازمان جوانان و دانشجویان مجمع نیروهای خط امام در ادامه نشست های تحلیلی این سازمان دور جدید این نشست ها ، با عنوان گفتمان عصر روشنگری را برگزارخواهد کرد.

image

به گزارش خط امام بنا بر اعلام برگزار کنندگان این سلسله نشست ها اولین موضوع دور جدیداین برنامه ، قانون اساسی جمهوری اسلامی با رویکرد بررسی آن در نظام اجتماعی ایران با سخنرانی دکتر علیرضا علوی تبار خواهد بود ، دکتر علوی تبار در سال ۱۳۳۹ در شیراز متولد شد. وی لیسانس خود را دررشته اقتصاد نظری از دانشگاه شیراز، فوق لیسانس برنامه ریزی و توسعه را ازدانشگاه اصفهان و دکترای خود را در رشته خط مشی گذاری عمومی از دانشگاهتهران دریافت کرده است. ایشان در دوری قبل نشست های گفتمان عصر روشنگری پیرامون چپ اسلامی و گفتمان عدالت سخنرانی کرده ، از عنوان برخی آثار ایشان می توان به…

اصلاحات در برابر اصلاحات ،الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها، یافته‌های تجربی و راه بردها ، مشارکت در اداره امور شهرها ، بررسی الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها ، تجارب جهانی و ایران ، روش‍ن‍ف‍ک‍ری ، دی‍ن‍داری ، م‍ردم س‍الاری آزم‍ون ف‍ی‍ص‍ل‍ه ب‍خ‍ش ام‍ک‍ان و چ‍گ‍ون‍گ‍ی اص‍لاح‍ات در ای‍ران ، اشاره کرد.

به گزارش خط امام محل و زمان برگزاری نشست چهارشنبه بیست دوم مرداد ماه ساعت١٧٠٣٠واقع در توانیر خیابان برادران خیابان شهروز پلاک ٩ می باشد

 

نوشته شده توسط خط امام در سه شنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۱۱ ب٫ظ

دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.