خط امام : محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی هفته آینده برای پاسخ به سوال تعدادی از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی حضور می یابد .همچنین نمایندگان قرار است هفته آینده رییس کمیسیون اصل 90 مجلس را انتخاب کنند. به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته آینده در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه جلسه […]

خط امام : محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی هفته آینده برای پاسخ به سوال تعدادی از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی حضور می یابد .همچنین نمایندگان قرار است هفته آینده رییس کمیسیون اصل 90 مجلس را انتخاب کنند.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته آینده در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه جلسه علنی دارند.

نمایندگان در جلسات علنی هفته آینده خانه ملت، رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درمورد طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی را ادامه می دهند.

خانه ملتی ها همچنین هفته آینده گزارش شور دوم کمیسیون انرژی درمورد طرح حمایت از صنعت برق کشور و گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار را بررسی می کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات هفته آینده خود گزارش کمیسیون فرهنگی درمورد طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده و گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح اصلاح بند (ج) ماده (178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را بررسی می کنند.

نمایندگان هفته آینده بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی درمورد لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیاتهای انضباطی نیروهای مسلح را در دستور کار دارند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته آینده بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی را نیز در برنامه کاری خود قرار داده اند.

خانه ملتی ها هفته آینده گزارش کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس درمورد طرح اصلاح موادی از آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و گزارش کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس درمورد طرح اصلاح موادی از آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (نحوه رسیدگی به طرحها و لوایح قانونی)را بررسی می کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون عمران درمورد طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تاخیر) به کشتی ها و گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح اصلاح تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را در دستور هفتگی خود دارند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته آینده همچنین گزارش کمیسیون عمران درمورد طرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور و گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح جرم سیاسی را بررسی می کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته آینده رییس کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی را از بین اعضاء ثابت کمیسیون با پیشنهاد هیات رئیسه دراجرای تبصره 1 ماده 48 آئین نامه داخلی مجلس انتخاب می کنند.

همچنین قرار است خانه ملتی ها هفته آینده دونفر را به عنوان ناظر در شورای نظارت برسازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران انتخاب کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار است هفته آینده یک نفر را به عنوان ناظر در هیات نظارت بر مطبوعات انتخاب شود.

نمایندگان ملت هفته آینده همچنین دو نفر را به عنوان عضو در هیات نظارت اندوخته اسکناس و سه نفر را جهت عضویت در شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی انتخاب می کنند.

خانه ملتی ها هفته آینده قرار است دو نفر را به عنوان ناظر در هیات واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی به بخش غیردولتی انتخاب کنند.