پرونده سراج الدین میردامادی به دادگاه تجدید نظر ارجاع شد
پرونده سراج الدین میردامادی به دادگاه تجدید نظر ارجاع شد

خط امام : پرونده «سراج الدین میردامادی» با اعتراض وی به حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب، به دادگاه تجدید نظر ارجاع شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام ، میردامادی روزنامه نگار و فعال سیاسی پس از بازگشت به ایران، مرداد سال گذشته تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. برای وی در شعبه دوم بازپرسی […]

خط امام : پرونده «سراج الدین میردامادی» با اعتراض وی به حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب، به دادگاه تجدید نظر ارجاع شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام ، میردامادی روزنامه نگار و فعال سیاسی پس از بازگشت به ایران، مرداد سال گذشته تحت تعقیب قضایی قرار گرفت.
برای وی در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین پرونده تشکیل و پس از تکمیل تحقیقات، با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام برای رسیدگی به شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی ارسال شد.
دادگاه 18 دی سال گذشته را برای رسیدگی به پرونده میردامادی تعیین کرد، اما قاضی صلواتی به پرونده نقص گرفت و پرونده مجددا به شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین بازگشت.
پس از بازگشت مجدد پرونده به دادسرا، میردامادی چندین مرتبه برای پاسخ به برخی سووالات و انجام تحقیقات در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین حضور یافت.
میردامادی در مراجعه ای که اوایل اردیبهشت سال جاری به دادسرای اوین داشت، بازداشت شد و به رغم اعتراض «گیتی پورفاضل» وکیل مدافع وی برای آزادی با تودیع وثیقه، دادگاه با این مساله موافقت نکرد.
در نهایت پرونده میردامادی با اضافه شدن اتهام تبانی علیه امنیت ملی دوباره به دادگاه ارسال و جلسه محاکمه وی 30 تیر ماه برگزار شد.
شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، میردامادی را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یکسال و به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به پنج سال حبس محکوم کرد.