رهبری منسجم حلقه گم شده دولت مصدق
رهبری منسجم حلقه گم شده دولت مصدق

به قلم : زهرا صفياري 28 مرداد ماهه سال 32 خورشیدی برگی سیاه در تاریخ ایران به شمار می رود، روزی که با تلاش آمریکا یکی از تاثیرگذارترین مردان تاریخ این سرزمین به حبس برده شد و یکی از بهترین و کارامدترین دولت های وقت سرنگون شد. اما باید دید چرا دولتی به ریاست دکتر […]

به قلم : زهرا صفياري
28 مرداد ماهه سال 32 خورشیدی برگی سیاه در تاریخ ایران به شمار می رود، روزی که با تلاش آمریکا یکی از تاثیرگذارترین مردان تاریخ این سرزمین به حبس برده شد و یکی از بهترین و کارامدترین دولت های وقت سرنگون شد.
اما باید دید چرا دولتی به ریاست دکتر مصدق، با آن توان و قدرت سقوط کرد؟ دولتی که با حمایت مردم و رهبران مذهبی روی کار آمده بود ظرف چند ساعت و در یک عملیات دو مرحله ای موسوم به آژاکس سرنگون شد و رویاهای یک ملت برای دستیابی به آرمانهایش را نقش بر آب کرد.
بی شک یکی از دلایل سرنگونی دولت دکتر مصدق، بی ثباتی در عقیده مردم و عدم حضور و حمایت آنان بود. برخورد مردم نیز در روز 28 مرداد عجیب و دور از ذهن تلقی می شود، زیرا مردمی که تا روز قبل از دکتر مصدق حمایت می کردند، در روز کودتا سکوت کرده و شاهد حمله ارازل و اوباش به منزل دکتر مصدق بودند. اما یکی دیگر از دلایل موفقیت کودتا چیان، عدم وجود رهبری واحد و با نفوذ بین دولت و مردم بود.
در شرایطی که فرار شاه بین ارتش دو دستگی ایجاد می کند و این شکاف حتی سبب ساز شکست کودتا در روز 25 مرداد می شور، وجود رهبری مقتدر و سیاس که بتواند از این موقعیت به نحو احسن استفاده کند و مردم را به همراهی و حمایت از دولت وادارد به شدت لازم بود،اما فقدان چنین رهبری سبب شد تا نظامیان تحت امر و وفادار به شاه،با همکاری مستشاران آمریکایی دولت را سرنگون کرده و دولتی سرسپرده و نظامی را روی کار بیاورند.
قطع به یقین یکی از بزرگترین ضعف های دولت وقت، ضعف نفرات و تشکیلات منسجم بود، چرا که در آن برهه از زمان نیروهای تربیت شده و مستحکم و همچنین کارآمد برای اداره کشور وجود نداشت و این یکی از مشکلات و معضلات دولت وقت بود.
دولت مردمی مصدق به دلایل ذکر شده سرنگون شد و پس از آن سایه دیکتاتوری بار دیگر بر سپهر سیاسی این سرزمین چهره افکند و محمدرضا پهلوی که بعد از کودتا خود را مورد تایید مردم و برگزیده آنها می دانست به تخت سلطنت بازگشت و تا 25 سال فضایی سیاه و استبداد زده را بر کشور حاکم کرد.