لرستان ساحل کشتی نوح
لرستان ساحل کشتی نوح

خط امام: لرستان ساحل کشتی حضرت نوحˈ عنوان مطلبی علمی، تحقیقاتی است که روزنامه آفتاب لرستان در جدید ترین شماره خود به آن پرداخته است. خط امام: دراین مطلب که به بررسی دو دهه تحقیقات دکتر علی اکبر افراسیاب پور عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در خصوص یافته های باستان شناسی مرتبط […]

خط امام: لرستان ساحل کشتی حضرت نوحˈ عنوان مطلبی علمی، تحقیقاتی است که روزنامه آفتاب لرستان در جدید ترین شماره خود به آن پرداخته است.

خط امام: دراین مطلب که به بررسی دو دهه تحقیقات دکتر علی اکبر افراسیاب پور عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در خصوص یافته های باستان شناسی مرتبط با کشتی نوح پرداخته، عنوان شده: بر اساس تحقیقات انجام شده کشتی نوح در کوه سرکشتی در استان لرستان فرود آمده است.

دراین مطلب ذکر شده: در نزدیکی شهر نهاوند(استان همدان) رشته کوه ˈگرینˈ قرار دارد و در حوالی آن رشته کوه در نزدیکی شهر نورآباد(استان لرستان)

کوهی را یافتم بنام ˈسرکشتیˈ که در منابع محلی عنوان شده که جای نشستن کشتی حضرت نوح(ع) است.

دکتر افراسیاب پور در ادامه این مطلب با بیان اینکه در این محل مدارک و اسناد زیادی در خصوص کشتی حضرت نوح بدست آمده، می گوید: در بالای این کوه دو مرقد بسیار کهنه یافتم که در منابع بنام مقبره ˈبابای بزرگˈ آمده و بسیار مورد استقبال و اعتماد مردم برای زیارت قرار دارد.

این محقق با بیان اینکه بنا به دلایلی ادعا دارم که این قبر حضرت نوح(ع) است، می افزاید: مقاله ای در این خصوص منتشر کردم که بازتاب زیادی در داخل و خارج کشور داشت و بدنبال آن چند گروه خارجی برای بررسی موضوع نیز به ایران سفر کردند.

در ادامه این مطلب با بیان اینکه در قرآن کریم از کوه ˈجودیˈ به عنوان محل نشستن کشتی حضرت نوح(ع) یاد شده، آمده است: کنار کوه سرکشتی، ارتفاعی بنام ˈجودیˈ وجود دارد که همه مردم آنجا را می شناسند و در کتاب های جغرافی نیز ثبت شده است.

بر اساس گفته این محقق، با توجه به تحقیقات انجام شده طایفه ای در لرستان بنام جودی و جودکی وجود دارد که هنوز هم در این منطقه زندگی می کنند و در تاریخ هزار سال قبل هم از این طایفه نام برده شده است.

در ادامه این مطلب تصریح شده که پس از طوفان نوح تمدنی در نهاوند کنونی پیدا شده که در کتاب های باستان شناسی با نام تمدن ˈتپه گیان نهاوندˈ آمده است.

نویسنده این مطلب ادعا می کند با دلایل فراوان می گویم که این تمدن پس از طوفان، بوسیله حضرت نوح(ع) ایجاد شده و بیش از همه پنج دوره سفال های موجود شاهدی بر این مطلب است.

در ادامه این مطلب، نویسنده به برخی مستندات علمی، پژوهشی و فرهنگی مستند در خصوص تایید ادعای خود پرداخته و به تفصیل در خصوص آنها شرح داده است.

در ادامه این مطلب همچنین با اشاره به برخی فیلم های ساخته شده در خصوص کشتی حضرت نوح(ع) و همچنین ادعای برخی کشور از جمله یمن و ترکیه درباره وجود محل نشستن کشتی حضرت نوح دراین کشورها، با استناد به تحقیقات خود و همچنین برخی مستندات تاریخی، تاکید کرده که ارتفاعات سرکشتی در استان لرستان، محل نشستن کشتی حضرت نوح(ع) بوده است.

روزنامه آفتاب لرستان به عنوان یکی از نشریات محلی استان لرستان، درحال حاضر به صورت هفتگی منتشر می شود.

منبع: ایرنا