کارگاه نقاشی همبستگی با غزه
کارگاه نقاشی همبستگی با غزه

به گزارش خط امام : کارگاه نقاشی حمایت از مردم مظلوم غزه توسط 30 هنرمند نقاش روز چهارشنبه در میدان فلسطین برگزار شد. بر روی تصاویر راست کلیک و گزینه Open link in new tab را کلیک کنید

به گزارش خط امام : کارگاه نقاشی حمایت از مردم مظلوم غزه توسط 30 هنرمند نقاش روز چهارشنبه در میدان فلسطین برگزار شد.

بر روی تصاویر راست کلیک و گزینه Open link in new tab را کلیک کنید

n2734752-3972577 n2734752-3972578 n2734752-3972579 n2734752-3972581 n2734752-3972588 n2734752-3972590 n2734752-3972594 n2734752-3972597 n2734752-3972599 n2734752-3972600