تشییع پیکر همسر و فرزند فرمانده شاخه نظامی حماس‎+تصاویر
تشییع پیکر همسر و فرزند فرمانده شاخه نظامی حماس‎+تصاویر

خط امام ، تشییع پیکر همسر و فرزند محمدالضیف فرمانده گردان های القسام شاخه نظامی حماس‎، که در بمباران غزه توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.  

خط امام ، تشییع پیکر همسر و فرزند محمدالضیف فرمانده گردان های القسام شاخه نظامی حماس‎، که در بمباران غزه توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.n2734814-3972973 n2734814-3972974 n2734814-3972975 n2734814-3972976 n2734814-3972977 تشییع پیکر همسر و فرزند فرمانده شاخه نظامی حماس‎