تشییع پیکر همسر و فرزند فرمانده شاخه نظامی حماس‎+تصاویر
تشییع پیکر همسر و فرزند فرمانده شاخه نظامی حماس‎+تصاویر

خط امام ، تشییع پیکر همسر و فرزند محمدالضیف فرمانده گردان های القسام شاخه نظامی حماس‎، که در بمباران غزه توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.  

خط امام ، تشییع پیکر همسر و فرزند محمدالضیف فرمانده گردان های القسام شاخه نظامی حماس‎، که در بمباران غزه توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.n2734814-3972973n2734814-3972974n2734814-3972975n2734814-3972976n2734814-3972977تشییع پیکر همسر و فرزند فرمانده شاخه نظامی حماس‎