به گزارش خط امام ، مردم زلزله زده بخش «مورموری» از توابع شهرستان آبدانان استان ایلام که در اثر زمین لرزه صبح (دوشنبه گذشته) منازل مسکونی خود را از دست داده اند، شب بسیار سختی را زیر آسمان گرد و غبار گرفته شهر گذراندند.

به گزارش خط امام ، مردم زلزله زده بخش «مورموری» از توابع شهرستان آبدانان استان ایلام که در اثر زمین لرزه صبح (دوشنبه گذشته) منازل مسکونی خود را از دست داده اند، شب بسیار سختی را زیر آسمان گرد و غبار گرفته شهر گذراندند.

n2734601-3971292 n2734601-3971297 n2734601-3971315 n2734601-3971306 n2734601-3971291 n2734601-3971288 n2734601-3971287