خط امام : رییس کمیته آموزش عالی و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی از تهیه لیستی خبر داد که بر اساس آن عده ای از نمایندگان به دنبال تشکیل کمیته تفحص از تخلف بورسیه های غیر قانونی دانشجویان هستند به گزارش خط امام جواد هروی در گفت وگو با ایسنا، درباره گمانه زنی ها برای […]

خط امام : رییس کمیته آموزش عالی و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی از تهیه لیستی خبر داد که بر اساس آن عده ای از نمایندگان به دنبال تشکیل کمیته تفحص از تخلف بورسیه های غیر قانونی دانشجویان هستند

به گزارش خط امام جواد هروی در گفت وگو با ایسنا، درباره گمانه زنی ها برای تشکیل کمیته تحقیق و تفحص از پرونده بورسیه های غیر قانونی دانشجویی گفت: برخی از نمایندگان در حال تهیه لیستی هستند که بر اساس آن کمیته تحقیق و تفحص برای پیگیری بحث سه هزار بورسیه تشکیل شود.

وی درباره اینکه چرا کمیته بررسی کننده این پرونده تاکنون نتیجه را اعلام نکرده است، گفت: متاسفانه با توجه به شرایط استیضاح، کمیته دچار التهابات سیاسی شد و عملا به حاشیه رفت، اما اگر کمیته تحقیق و تفحص در این زمینه تشکیل شود، مستقیما مستندات را مورد بررسی قرار می دهد و زوایای تخلفی که در آموزش عالی به وجود آمده مشخص می شود.