خط امام : دانشیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله معتقد است که پر ریسک‌ترین زلزله را از پهنه گسل شمال تهران در شهر تهران می‌توان انتظار داشت؛ گرچه از نظر طول و توان لرزه‌زایی، مهم‌ترین و طولانی‌ترین گسل ایران نیست. به گزارش خط امام ، مهدی زارع به «خبرآنلاین» گفت : به دلیل جمعیت […]

خط امام : دانشیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله معتقد است که پر ریسک‌ترین زلزله را از پهنه گسل شمال تهران در شهر تهران می‌توان انتظار داشت؛ گرچه از نظر طول و توان لرزه‌زایی، مهم‌ترین و طولانی‌ترین گسل ایران نیست.

به گزارش خط امام ، مهدی زارع به «خبرآنلاین» گفت : به دلیل جمعیت حدود ۲ میلیون و یکصد هزار نفری که روی این گسل ساکن و هستند و جمعیتی نزدیک به حدود ۴۰۰ هزار نفر که در استان البرز روی ادامه غربی این گسل زندگی می‌کنند، این منطقه پرریسک‌ترین منطقه محسوب می‌شود.

وی می‌افزاید: شهرهای کوچک‌تری نیز در ایران هستند که کنار یا روی گسل‌هایی ساخته شده یا توسعه یافته‌اند که دارای نبود لرزه‌ای با توان لرزه‌زایی متفاوت نسبت به هم و دوره بازگشت‌های متفاوت هستند.

این دانشیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله این گسل‌ها را نام برده است:

 

ردیفنام گسلمنطقه گسل
1گسل کوه خضراز میان بخشی از شهر قم عبور می‌کند
2گسل اصلی جوان زاگرساز کنار شهر مریوان عبور می‌کند
3گسل غربی فروافتادگی دریاچه ارومیهاز کنار شهر ارومیه عبور می‌کند
4گسل بافراناز جنوب شهر نایین عبور می‌کند
5گسل هیرمنداز نزدیکی شهر زاهدان عبور می‌کند
6گسل مکراناز نزدیکی شهرهای ساحلی جاسک و چابهار عبور می‌کند
7گسل ساحلی بندرعباساز شهر بندر عباس عبور می‌کند
8گسل اهوازاز وسط شهر اهواز عبور می کند

ولی هر کدام از این موارد از نظر توان لرزه‌زایی و همچنین ریسک قابل انتظار از زلزله در آنها با هم متفاوت هستند و نمی‌توان یک حکم کلی در مورد آنها به صورت یک‌جا صادر کرد.