برای آزادی امام موسی صدر
برای آزادی امام موسی صدر

خط امام : خانواده امام موسی صدر در ششمین همایش «ملتقی الامام السید موسی الصدر» که درسال 2014 با عنوان «بعد انسانی سوگند امام صدر» برگزار شد متنی را منتشر کرد که آقای سید صدر الدین صدر به ایراد آن پرداخت . به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام متن کامل آن به این شرح […]

خط امام : خانواده امام موسی صدر در ششمین همایش «ملتقی الامام السید موسی الصدر» که درسال 2014 با عنوان «بعد انسانی سوگند امام صدر» برگزار شد متنی را منتشر کرد که آقای سید صدر الدین صدر به ایراد آن پرداخت .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام متن کامل آن به این شرح است …
باسمه تعالی

خواهران و برادران

سلام علیکم و رحمة الله وبرکاته

اوت هر سال ما به دعوت تریبون فرهنگی امام صدر در صور گرد هم می‌آییم تا آنگونه که این تریبون ما را عادت داده است، به روشنگری درباره اندیشه امام ومسئلۀ ربودهشدن ایشان و دو برادرش بپردازیم.

من از طرف خانوادۀامام از برگزارکنندگان این مراسم تشکر می‌کنم که تلاش‌های ارزشمند خود رابه بررسی بعدی از ابعاد اندیشۀ امام اختصاص داده‌اند که قراینی براییادآوری آن در لبنان مشاهده می‌شود، مانند عنوان امسال یعنی: «بعد انسانیسوگند امام صدر»؛ همان سوگندی که در سال 1974 هزاران هزار نفر همراه باامام صدر بر زبان آوردند و مرحوم غسان توینی در آن زمان دربارۀ آن گفت: «انقلاب یعنی این، هر چند گلوله‌های آن جز به سوی آسمان شلیک نشود، بلکه تنها کف زدنی باشد برای ابراز احساسات به سخن پیشوایی که خدمت به انسان وحقوق و آزادی‌های او را در راستای خدمت به خدا و نیایش در پیشگاه او قرارداده است…»

امام در راه خدمت به وطن و انسان، لحظه‌ای به خودتردید راه نداد که به لیبی سفر کند تا در دیدار با قذافی او را متقاعد کندکه برای اعمال فشار در جهت اجرای قطعنامۀ 425، به موضع یکپارچه عربی بازگردد و همچنین او را وادار کند از اجرای سیاست سرزمین سوخته در جنوب (به خاطر قهرمان‌های خیالی خود) دست بردارد و سازِ کوچ مسیحیان از لبنان رادوباره کوک نکند. و امروز می‌بینیم دوباره تاریخ تکرار می‌شود.

آنربودن ناجوانمردانه رخ داد و اکنون ما باید دربارۀ روند آن و همچنین دربارۀ ارزیابی خود از رخدادهای کنونی صحبت کنیم. پس می‌گوییم:

اولاً: درابتدا به روح برادر عزیزم، مرحوم قاضی سمیح الحاج، بازپرس قضایی پیشین دراین پرونده درود می‌فرستیم که شجاعت او سبب شد قرار توقیف غیابی برای قذافی و یارانش در سال 2008، یعنی زمانی که در اوج قدرت بودند، صادر شود. امیدواریم جانشین ایشان نیز راه او را با همان شجاعت دنبال کند.

ثانیاً: از نظر قضایی نیز شورای دادرسی که به بررسی بخشی از پرونده مشغول است، درانتظار تحقیقات دربارۀ ادعاهای تازه‌ای است که نزد بازپرس جدید قضایی مطرحکرده‌ایم. این موارد که تا حدی مهم هستند، ادله و قراینی به همراه دارد کهبا همکاری کمیتۀ رسمی پیگیری جمع‌آوری کرده‌ایم و نشان می‌دهد سیزده نفردیگر از عناصر نظام سرنگون شدۀ قذافی نیز در این پرونده دست داشته‌اند.

ما خانوادۀ امام صدر، اصلی‌ترین، اولین و آخرین هدفمان در دیروز و امروز وفردا، آزادسازی امام و دو برادرش و بازگشت همراه با تندرستی آن‌ها به سوی میهن و خانواده و دوستداران و میدان مبارزه است.

بی‌ارزش کردن این مسئله با پیش کشیدن بحث غرامت‌خواهی، هرچند به بهانۀ فشار آوردن و با هرادعایی که باشد و به هر گونه که توزیع شود، از ارزش انسانی آن می‌کاهد ونزدیک شدن پرونده به پایان مورد انتظار آن، یعنی آزاد شدن عزیزان را بامشکل روبه‌رو می‌کند. گذشته از آن، هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد.

از این رو، اثبات قضایی مرگ معمر قذافی، نه تنها هیچ سودی برای این پرونده ندارد، که آن را به مرحلۀ «اصلاح خصومت و انحصار وراثت» می‌کشاند که خطربسیاری بزرگی برای حیات امام و برادرانش به شمار می‌آید. از این رو، بایدبهوش باشیم.

از باب تأکید می‌گوییم که ما بر خلاف دیگران، هیچ گاههیچ کس را برای گفت‌وگو با قذافی یا فرزندانش یا عناصر نظام اونفرستاده‌ایم و موضع ما همواره این بوده و هست که این سه عزیز باید فوراً و بدون هیچ بحث و جدالی آزاد شوند.

در اینجا فرصت را غنیمت می‌شمارمتا این بار با صدایی بلند از کسانی که در درد و رنج ما شریک هستند دعوت کنم که همگی با هم به اصول و مسلمات این مسئله بازگردیم و به دشمنان اجازۀسوءاستفاده و تضعیف و تباه کردن ندهیم. دستان ما به سوی شما دراز و قلبمانبه روی شما گشاده است؛ چراکه این مسئله زیان بیشتری را برنمی‌تابد.

ثالثاً: ما امضای یادداشت تفاهم و همکاری میان لبنان و لیبی را که در آن طرفلیبیایی رسماً به وقوع جنایت ربوده شدن امام و برادرانش در خاک لیبی توسط قذافی و نظام اواعتراف کرده است، بسیار ارزشمند می‌دانیم.

امابندهای دیگری از این یادداشت دربارۀ همکاری میان دو طرفِ ذکرشده است. این همکاری باید جدی، منظم، فعال و نتیجه‌بخش باشد به‌ویژه در مورد تصویب طرحی برای جست‌وجوی زندان‌هایی که هنوز کشف نشده و بازجویی از عناصر بازمانده از نظام قذافی و ارائۀ اطلاعات و مستندات مورد نیاز به طرف لبنانی. همچنین به هماهنگ کنندۀ قضایی لبنان اجازۀ حضور در روند تحقیقات داده شده است وپیشنهادهای او به کار گرفته خواهد شد. آنچه مهم است، اجرای توافق‌نامه است؛ چراکه صبر ما لبریز شده و فرصت این سه عزیز در حال از دست رفتن است.

برای هزارمین بار تکرار می‌کنیم که ما هرچند شرایط امنیتی و سیاسی لیبی را درکمی‌کنیم، از سطح همکاری‌ها راضی نیستیم، به‌ویژه آن که مقامات لیبی فرصت سه سالۀ پس از انقلاب را برای همکاریِ جدی در این پرونده و پیشبرد آن غنیمتنشمردند؛ حتی چنین به نظر می‌رسد که اوضاع تغییری نکرده و دیوار قذافیهمچنان راه را بر پیگیری پرونده بسته است.

رابعاً: از کمیتۀ رسمیپیگیری که برای تحقیقات و پیگیریِ سرنخ‌های پرونده به لیبی و چند کشور دیگر سفر کرده است نیز انتظار می‌رود که تلاش‌های خود را اولاً در داخل لیبی وسپس در چند کشور مشخص دیگر افزایش دهد و فشرده‌تر کند و از هیچ ابزاری برای فعالیت و فشار آوردن دریغ نکند، به‌ویژه آن که ما به اصول فعالیت اینکمیته اعتماد داریم. این کمیته از بهترین قضات، افسران، دیپلمات‌ها ومتخصصان تشکیل شده و از بهترین نیروهای دیگر نیز کمک می‌گیرد و کاملاًمحرمانه و به دور از تبلیغ و سر وصدا فعالیت می‌کند؛ زیرا این شیوه،مهم‌ترین عامل موفقیت برای هر یک از اقدامات آن است.

خامساً: همانطور که در سال‌های گذشته گفتیم: قوه‌ها و مقامات اجرایی و قضایی و امنیتینیز باید نقش خود را ایفا کنند، چراکه این مسئله، مسئلۀ میهن و دولت است وتهدیدی علیه امنیت ملی کشور است و محدود به یک خانواده و یک طایفه و یکفرقه و یک طرف خاص نیست.

از این رو، برای آنکه مسئلۀ امام صدر، خطوط فراموش شده در بیانیۀ کابینه‌ها باقی نماند، از جناب نخست‌وزیر و وزیرانمربوط و مسئولان دستگاه‌های امنیتی تقاضا می‌کنیم به این مسئله همان اهمیت و اولویت و سرعتی را بدهند که سزاوار امام و برادرانش است و مباحث [حقوقی] سلب آزادی آن را اقتضا می‌کند.

برای توضیح بیشتر به موارد زیر اشاره می‌کنیم که لازم است:

1. کمیتۀ رسمی پیگیری از همۀ جهات تقویت و حمایت شود.

2. پیش از همکاری فوری و جدی و صادقانه مقامات لیبی در این پرونده، اجازۀعادی‌سازی روابط، چه در سطح رسمی یا غیر رسمی یا تجاری داده نشود.

3. با هماهنگی کمیتۀ پیگیری، تماس‌های فشرده‌ای با پلیس اینترپل و دولت‌هایمتعدد مرتبط با این موضوع و دستگاه‌های ذی‌ربط در این دولت‌ها انجام گیردتا شرایط لازم برای موفقیت اقدامات امنیتی و دیپلماتیک و قضایی فراهم شود.

4. فوراً و با هماهنگی کمیتۀ رسمی، اهرم فشاری برای اجرای توافق‌نامه به طرفلیبیایی ایجاد شود تا پیش از وخیم‌تر شدن اوضاع در لیبی همکاری گسترده‌تریصورت گیرد.

5. تا باثبات شدن اوضاع در لیبی و با هماهنگی کمیتۀرسمی، طرح‌های موازی فوری تدوین شود تا امکان ادامۀ پیگیری‌ها از خارج لیبی تا زمان برطرف شدن تنش و نابسامانی در این کشور فراهم شود.

سادساً: از رسانه‌ها همچنان می‌خواهیم که در همگام بودن خود با تحولات، مسئولانه رفتار کنند و عمداً یا سهواً به این مسئله جفا نکنند، نه به خاطر مراعات عواطف ما که زخم خورده و آکنده از درد و رنج است، بلکه به خاطر ترس بر سرحیات این عزیزان و روند پیگیری این مسئلۀ مقدس، چراکه هر سخن حساب‌نشده‌ای خطری زیان‌بار است. از این رو، به همۀ عناصر رسانه‌ای تأکید می‌کنیم که کمیتۀ رسمی تنها منبع برای جمع‌آوری اطلاعات قابل انتشار باشد، آن هم به گونه‌ای که به سود این مسئله باشد نه به زیان آن.

همان طور که امام گفت و ما نیز پس از او می‌گوییم: «آزادی جز با آزادی پاس داشته نمی‌شود» ولی شما را به خدا سوگند آیا پذیرفتنی است که برخی قلم‌ها و صداها به پخش اخبار و تحلیل‌هایی ادامه دهند که کمترین چیزی که دربارۀ آن می‌توان گفت این است که خیالی و به تمام معنا مغرضانه است؟ چطور ممکن است این کار بدون هیچ عامل بازدارنده‌ای، هرچند از سوی وجدان کسانی که این اوهام را شایع می‌کنند، ادامه یابد؟

برای ما مهم است که با صدای بلند اعلام کنیم: ما با هر کس که در صدد سوداگری در این مسئله باشد، هر که می‌خواهد باشد،سرِ جنگ داشته و داریم همچنان‌که همۀ افرادِ نزدیک و دوری که اصطلاحاتی ناسازگار با اصول ما به کار می‌برند، سرزنش کرده و می‌کنیم؛ اصطلاحاتی همچون «تعیین سرنوشت» یا «آشکار کردن حقیقت» یا «حل معما».

ما برعبارت «آزادسازی» این سه عزیز پافشاری می‌کنیم و موفق شدیم که این عبارت ورویکرد در همۀ اظهارات رسمی و در همۀ بیانیه‌های کابینه‌های پی‌درپی واتحادیۀ عرب و کنفرانس‌های عربی و دیگر محافل و تریبون‌ها نیز تثبیت شود.

سرور من، ای امام! حضرت شیخ محمد یعقوب! استاد فاضل عباس بدرالدین!

ما پیمان بسته‌ایم که زندگی‌مان جز در کنار شما نور چشمان، آسوده نباشد ووعده کرده‌ایم که بدون ضعف و خستگی برای آزادسازی شما تلاش کنیم.

ما به این قضیۀ مقدس پایبند خواهیم ماند و بر سر آن سازش نکرده و نخواهیم کرد و از مسلمات و اصول عقب نخواهیم نشست اما از قصورها و تقصیرهای خودمانعذرخواهی‌ام.

توکل ما تنها بر خدای توانا و حکیم است و به آن چه برما مقدر ساخته خوشنودیم. حسبنا الله و نعم الوکیل (او ما را بس است و نیکوحمایت‌گری است.)

و در پایان، ای عزیزان! ای دوستان و دوستداران امام در این مراسم و در کل لبنان و بیرون آن! در برابر عظمتِ وفاداری شما بهامام صدر و اندیشه و خط مشی او سر تعظیم فرود می‌آورم.

خداوند شما را در این کنفرانس موفق بدارد. از اینکه گوش سپردید، سپاسگزارم. والسلام علیکم

 

منبع : سایت موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر