خبرگزاری ˈنونˈ روزجمعه به نقل از رسانه های اسراییلی نوشت: این خبرنگار فقط برای رفت و آمد به کشورهای عربی از گذرنامه امریکایی استفاده می کرد. این رسانه ها در کشته شدن ˈاستیون ساتلوفˈ نیز شک کرده و با انتشار تصاویر وی در سوریه می گویند: وی درکنار تروریست ها برعلیه نظام سوریه جنگید و […]

خبرگزاری ˈنونˈ روزجمعه به نقل از رسانه های اسراییلی نوشت: این خبرنگار فقط برای رفت و آمد به کشورهای عربی از گذرنامه امریکایی استفاده می کرد.

این رسانه ها در کشته شدن ˈاستیون ساتلوفˈ نیز شک کرده و با انتشار تصاویر وی در سوریه می گویند: وی درکنار تروریست ها برعلیه نظام سوریه جنگید و تصاویر اعدام وی چیزی جز یک نمایش خنده دار نیست.

این رسانه ها تصریح می کنند که هرشخصی که این تصاویر ویدیویی را ببیند تشخیص می دهد که این تصاویر در دو مکان مختلف گرفته شده است زیرا در این تصاویر قاتل سایه دارد ولی استیون سایه ندارد.

میکریفون استیون نیز نشان می دهد که او در استودیو است و نه در بیابان و تهیه کننده، کارگردان و مونتاژ کننده این ویدیو آمریکاست و در روزهای آینده این حقیقت برملا می شود.

ايرنا