خط امام : باراک اوباما در گفت و گو با ان بی سی گفت: برای نخستین بار به صراحت می توان گفت مشکل کشورهای عرب منطقه ایران یا موضوع شیعه سنی نیست، مشکل افراط گرایی است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام ، از ان بی سی باراک اوباما رییس جمهور آمریکا در بخشی […]

خط امام : باراک اوباما در گفت و گو با ان بی سی گفت: برای نخستین بار به صراحت می توان گفت مشکل کشورهای عرب منطقه ایران یا موضوع شیعه سنی نیست، مشکل افراط گرایی است.

اوبامابه گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام ، از ان بی سی باراک اوباما رییس جمهور آمریکا در بخشی از گفت وگوی مفصل خود با این رسانه به موضوع افراط گرایی مذهبی و دولت خلاف اسلامی پرداخت. او در این گفت و گو تصریح کرد:

این یک حقیقت روشن است که کشورهای متحد ما (آمریکا) در منطقه نه تنها عربستان سعودی بلکه اردن، امارات و ترکیه باید در برابر جریان دولت خلافت اسلامی موضع بگیرند. این مشکل مشکل منطقه آنهاست و بیش آنکه خطر متوجه ما باشد متوجه آنهاست

باراک اوباما تصریح کرد: برای نخستین بار کاملا روشن است که مشکل کشورهای سنی منطقه، ایران نیست موضوع شیعه سنی نیست، بلکه بزرگترین مشکلی که آنها با آن مواجه هستند افراط گرایی مذهبی است که در شرایط فعلی “دولت خلافت اسلامی” آن را نمایندگی می کند.

اوباما یادآور شد: با درک این موضوع، انتظار می رود این کشورها بیشتر در مقابله با این جریان فعال شوند و بخشی از این اقدامات می تواند نظامی باشد. آنها می توانند از دولت عراق حمایت سیاسی کنند و روابط قوی تری با رهبران شیعه در بغداد برقرار نمایند. آنها می توانند رهبران سنی را برای همکاری تقویت کرده و قبایل سنی را حمایت نمایند تا روستاها و مناطق خود را آزاد کنند.

ترجمه شفقنا