خط امام : طی حکمی از طرف اسحاق راستی رییس مجمع نیروهای خط امام استان گیلان محسن بیناپور بعنوان رییس شاخه جوانان این تشکل اصلاح طلب منصوب گردید به گزارش خط امام :محسن بیناپور از فعالان سیاسی استان و از روزنامه نگاران باسابقه استان میباشد. بیناپور با نشریاتی چون آفتاب یزد، مردم‌ سالاری، آرمان، ابتکار، چشم […]

خط امام : طی حکمی از طرف اسحاق راستی رییس مجمع نیروهای خط امام استان گیلان محسن بیناپور بعنوان رییس شاخه جوانان این تشکل اصلاح طلب منصوب گردید

به گزارش خط امام :محسن بیناپور از فعالان سیاسی استان و از روزنامه نگاران باسابقه استان میباشد. بیناپور با نشریاتی چون آفتاب یزد، مردم‌ سالاری، آرمان، ابتکار، چشم انداز ایران و سپهرگیلان همکاری دارد. محسن بیناپور در انتخابات سال 1388 رییس ستاد 88 شهرستان رشت در ستاد مهندس میرحسین موسوی بود و در انتخابات 24 خرداد1392 از اعضای اصلی ستاد دکترروحانی بود . وی همچنین عضو شورای توسعه گیلان است.