خط امام : هزاران معترض روز یکشنبه به خیابان‌های گلاسکو آمدند و علیه پوشش مغرضانه بی‌بی‌سی از همه پرسی استقلال اسکاتلند تظاهرات کردند. به گزارش واحد مرکزی خبر، این تظاهرات چهار روز پیش از برگزاری این همه‌پرسی صورت گرفت. معترضان گفتند پوشش خبری بی‌بی‌سی علیه موافقان رای آری به استقلال از انگلیس است. آنها پارچه […]

bbcخط امام : هزاران معترض روز یکشنبه به خیابان‌های گلاسکو آمدند و علیه پوشش مغرضانه بی‌بی‌سی از همه پرسی استقلال اسکاتلند تظاهرات کردند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، این تظاهرات چهار روز پیش از برگزاری این همه‌پرسی صورت گرفت.

معترضان گفتند پوشش خبری بی‌بی‌سی علیه موافقان رای آری به استقلال از انگلیس است.

آنها پارچه نوشته هایی در حمایت از جدایی از انگلیس حمل می‌کردند و از میدان جرج در شهر گلاسکو به سمت مرکز بی‌بی‌سی راه‌پیمایی کردند.

همچنین آلکس ساموند، مقام ارشد اسکاتلند هفته گذشته نیک رابینسون سردبیر تحریریه سیاسی بی‌بی‌سی را متهم کرد تلاش کرده است نشست خبری وی را به هم بزند.

ساموند که طرفدار جدایی از اسکاتلند است به روزنامه هرالد انگلیس گفته است پوشش بی‌بی‌سی از تحولات مربوط به هم‌پرسی استقلال مغرضانه است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، موافقان جدایی گفته‌اند اگر همه‌پرسی به نفع آنها شود اجازه فعالیت به بی‌بی‌سی را در کشور مستقل اسکاتلند خواهند داد اما این کشور سازمان خبری مستقلی را تاسیس خواهد کرد.