خط امام : دایره فرهنگ و اطلاع رسانی سازمان آزادی بخش فلسطین گزارش مفصلی در مورد بارزترین تجاوزات دشمن صهیونیتسی و حقایقی که این رژیم به زور می خواهد بر اراضی اشغالی تحمیل کند، منتشر کرده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام در این گزارش آمده که بیش از 99 درصد از مناطق […]

اسرائیلخط امام : دایره فرهنگ و اطلاع رسانی سازمان آزادی بخش فلسطین گزارش مفصلی در مورد بارزترین تجاوزات دشمن صهیونیتسی و حقایقی که این رژیم به زور می خواهد بر اراضی اشغالی تحمیل کند، منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام در این گزارش آمده که بیش از 99 درصد از مناطق موسوم به “ج” به سیطره دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی در آمده و این رژیم از زمین های این منطقه برای شهرک سازی و اهداف نظامی و ساخت ذخایر طبیعی بهره برداری می کند.

این گزارش همچنین به حجم اشغالگری دشمن صهیونیستی در این مناطق به منظور توسعه شهرک سازی و … اشاره می کند.

در بخش دیگری از این گزارش به اظهارات محافل رسمی و سیاسی صهیونیستی و میزان همسویی آن با عملیات پاکسازی نژادی این رژیم و تحمیل سیطره خود بر اراضی فلسطینی اشاره شده است.

در این گزارش آمده است: رژیم صهیونیستی برای ترساندن فلسطینیان صرفا به اظهار توان نظامی خود، جداسازی نوار غزه از دیگر مناطق و تخریب پروژه ملی فلسطین از طریق تجاوزات مستمر علیه باریکه غزه اکتفا نکرده است، بلکه تمام توان سیاسی و مالی خود را از طریق مصادره و غارت اراضی فلسطینیان و تشدید عملیات شهرک سازی قبل از ترسیم مرزها برای سیطره بر کرانه باختری و قدس اشغالی به کار گرفته است.

دایره فرهنگ و اطلاع رسانی سازمان آزادی بخش فلسطین می افزاید که رژیم صهیونیستی با بهره گیری از سکوت جامعه بین الملل سوء استفاده کرده و هر فرصتی برای سازش با فلسطینیان را از بین می برد.

دایره مذکور تصریح کرد که رژیم صهیونیستی علنا منابع طبیعی کرانه باختری به ویژه در مناطق موسوم به “ج” را به نفع خود مصادره کرده و بدین گونه فلسطینیان را از 3.5 میلیارد سود سالانه این منابع محروم می کند و به آن ها اجازه سرمایه گذاری و بهره برداری حتی در ذره ای از خاک این مناطق را نمی دهد.

گزارش مذکور به افزایش 600 درصدی بودجه شهرک سازی از ابتدای سال جاری اشاره دارد که این در نوع خود بی سابقه است.

این گزارش تاکید می کند که در شرایط کنونی باید سیاست ظلم و خشونت دشمن صهیونیستی علیه فلسطینیان متوقف شود و جدولی زمانی برای پایان اشغالگری این رژیم در اراضی فلسطینیان تعیین شده و با اراضی فلسطینیان بر اساس قوانین بین المللی تعامل شود تا امنیت و صلح بر منطقه حاکم شود.

دایره فرهنگ و اطلاع رسانی سازمان آزادی بخش فلسطین از نهادهای وابسته به سازمان ملل خواسته قطعنامه ای را در خصوص پایان اشغالگری دشمن صهیونیستی و تشکیل دولت مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف صادر کنند. پ

منبع : مرکز اطلاع رسانی فلسطین