به گزارش خط امام اکبر ترکان در گفت و گو با خبرنگار ایلنا؛ با بیان اینکه قرارگاه خاتم با ادعای جذب فاینانس توانست در مناقصه برنده شود، گفت: پیمانکار این پروژه قرارگاه خاتم الانبیا است، قرارگاه خاتم وقتی پروژه را به صورتEPCF گرفت که خودش هم طراحی کند و هم تامین مالی و فاینانس را […]

به گزارش خط امام اکبر ترکان در گفت و گو با خبرنگار ایلنا؛ با بیان اینکه قرارگاه خاتم با ادعای جذب فاینانس توانست در مناقصه برنده شود، گفت: پیمانکار این پروژه قرارگاه خاتم الانبیا است، قرارگاه خاتم وقتی پروژه را به صورتEPCF گرفت که خودش هم طراحی کند و هم تامین مالی و فاینانس را خودش بیاورد. و وقتی جذب فاینانس خارجی را بر عهده گرفت بسیاری از رقبا که توانایی جذب فاینانس را نداشتند ، حذف شدند و قرارگاه برنده شد.
وی در پاسخ به این سوال که پروژه پل خلیج فارس که قرار بود سال 92 به بهره برداری برسد را با چند درصد پیشرفت فیزیکی به دولت تحویل داده شد، اظهار کرد: دولت در موعد مقرر سهم خود را برای ساخت به پیمانکار پروژه پرداخت کرد، قرارگاه خاتم برای این پروژه یک 150 میلیارد تومان و یک 30 میلیارد تومان سهم دولت از فاینانس را گرفت و خرج کرد و حالا که باید پول فاینانس بیاورد می گوید نمی توانم.

ترکان ادامه داد: این پروژه یک پروژه 860 میلیون یورویی است که قیمت امروز آن معادل 3 هزار و 500 میلیارد تومان است که از 3 هزار و 500 میلیارد تومان در دولت قبل و این دولت قرار گاه خاتم فقط 180 میلیارد تومان هزینه کرده که این مبلغ تنها 5 درصد از کل سرمایه گذاری است.
دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، افزود: اینکه دولت قبل مدعی بود پروژه را تا پایان عمر خود تحویل می دهد، تعارف و آرزوهای دولت قبل بود و ما هم این آروز ها را نفی نمی کنیم اما وقتی پروژه را به ما تحویل دادند که تنها 120 میلیارد تومان برای آن هزینه شده بود. به عبارت دیگر این 120 میلیارد تومان 3 درصد پیشرفت فیزیکی را نشان می دهد یعنی پروژه ای که قرار بود سال 92 به پایان برسد را با پیشرفت 3 درصدی به دولت جدید تحویل دادند.
وی ادامه داد: ما هم در این مدت نتوانستیم به پیشرفت پروژه سرعت ببخشیم چراکه موضوع، جذب فاینانس است که فاینانس را باید پیمانکار بیاورد و پیمانکار هم قرار گاه خاتم است که زورش زیاد است و ما هم زورمان به قرار گاه خاتم نمی رسد.

منبع : ایرنا