خط امام : “ ‘فیلیپ هاموند’ وزیر امور خارجه انگلیس پس از دیدار با ‘محمد جواد ظریف’ همتای ایرانی اش در نیویورک گفت: دو کشور متعهد به بازگشایی سفارت خانه های خود در لندن و تهران هستند. به گزارش خط امام، وزارت امور خارجه انگلیس در باره دیدار ظریف و هاموند که روز دوشنبه در […]

خط امام : ‘فیلیپ هاموند’ وزیر امور خارجه انگلیس پس از دیدار با ‘محمد جواد ظریف’ همتای ایرانی اش در نیویورک گفت: دو کشور متعهد به بازگشایی سفارت خانه های خود در لندن و تهران هستند.

به گزارش خط امام، وزارت امور خارجه انگلیس در باره دیدار ظریف و هاموند که روز دوشنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک صورت گرفت، بیانیه ای صادر کرد.
به گزارش وزارت امور خارجه انگلیس، هاموند پس از دیدار با ظریف گفت: ما در این دیدار درباره روابط دوجانبه بحث و بر تعهدمان برای بازگشایی سفارتخانه های دو کشور در لندن و تهران بر اساس ترتیبات عملی لازم، تاکید کردیم. 
وی افزود: در این دیدار برنامه هسته ای ایران نیز مورد بحث قرار گرفت و تاکید شد که دستیابی به توافق به نفع همه است تا بر اساس آن بتوان نگرانی های امنیت بین المللی را رفع کرد و شروعی برای بازسازی اعتماد جهانی نسبت به ایران به عنوان یک شریک بین المللی باشد. 
هاموند اضافه کرد: من برای وزیر امورخارجه ایران روشن ساختم که انگلیس متعهد به تضمین این توافق است، اما ایران نیز نیاز است به منظور موفقیت آمیز بودن مذاکرات، بیشتر واقع گرا وانعطاف پذیر باشد. 

ایرنا