حمید قزوینی : جريان اصلاحات جريانی ناظر به متن است نه قدرت
حمید قزوینی : جريان اصلاحات جريانی ناظر به متن است نه قدرت

خط امام : نفي تندروي و افراطي گري و تثبيت اعتدال و اخلاق در فضاي سياسي چند سالي است كه نه تنها مطالبه افكار عمومي است كه دلمشغولي و ذهن مشغولي بسياري از اهالي سياست ورزي در ايران است. اگر طي يك سال گذشته حسن روحاني و دولت يازدهم با گفتار و رفتار خود توانسته […]

خط امام : نفي تندروي و افراطي گري و تثبيت اعتدال و اخلاق در فضاي سياسي چند سالي است كه نه تنها مطالبه افكار عمومي است كه دلمشغولي و ذهن مشغولي بسياري از اهالي سياست ورزي در ايران است. اگر طي يك سال گذشته حسن روحاني و دولت يازدهم با گفتار و رفتار خود توانسته اين خواست مهم را محقق كند اما سپهر سياسي ايران از سم برخي تندروي ها و رفتارهاي راديكالي خالي نشده است. برخي تحليلگران سياسي معتقدند كه انتخابات مجلس دهم مي تواند موقعيت خوبي براي خانه نشين كردن افراطي ها با ائتلاف اعتداليون دو جناح اصيل سياسي كشور باشد. حميد قزويني، عضو شوراي مركزي مجمع نيروهاي خط امام در همين رابطه مي گويد كه ائتلاف عقلاي دو جناح مي تواند در عملياتي كردن مطالبه بحق توده هاي اجتماعي كه بازگشت اخلاق به سياست و كمك به دولت منتخب براي عبور از بحران هاي به جا مانده از دولت سابق موثر باشد.

آيا اصلاح طلبان در مورد انتخابات مجلس دهم مي توانند با اصولگرايان معتدل ائتلاف كنند؟
جريان اصلاحات از ابتدا يك جريان اعتدالي بوده است و فكر مي كنم تنها در بستر اعتدال است كه مطالبات مدني امكان تحقق خواهد داشت. جريان اصلاح طلبي هيچگاه به دنبال فعاليت راديكال نبوده است. فعاليت بر اساس قانون اساسي و همراه با عملكرد معتدلانه را لازم مي دانسته است. همچنين جريان اصلاحات به هنجارهاي رسمي و عرف در جامعه همواره توجه داشته است. بنابراين فكر مي كنم هر جرياني كه اعتدال را دنبال كند و از افراطي گري دوري كند و بخواهد كه مسير جامعه به مسير خردگرايانه هدايت شود معتقد به اعتدال گرايي و اصلاح طلبي است. بر اين اساس ممكن است تعامل و هماهنگي از سمت اصلاح طلبان با اصولگرايان معتدل به وجود آيد. البته از الان نمي توان پاسخ قطعي در اين زمينه داد. به هر حال اصولگرايان معتدل از ناحيه تندروها تحت فشار هستند و هماهنگي اي كه ميان اصلاح طلبان وجود دارد در ميان اصولگرايان وجود ندارد. جريان اصلاحات اگرچه يك جريان متكثر و متنوع است اما معمولانشان داده است كه در بزنگاه ها به صورت هماهنگ رفتار مي كند. به غير از اتفاق سال 84 كه فكر مي كنم اشتباهاتي داشتيم و نتوانستيم با يكديگر كنار بياييم اما در مقاطع پس از آن معمولاتوانسته ايم با اتحاد، تصميم گيري هاي مهم را انجام دهيم. به هر حال از الان پاسخ قطعي براي اين مساله وجود ندارد. اين موضوع بستگي به جريان اعتدالي دارد كه تا چه اندازه بتواند روشنگري و در جهت خردگرايي حركت كند.

فكر مي كنيد چنين ائتلاف دوطرفه يي آيا مي تواند براي اصلاح طلبان مفيد باشد؟
ما بايد قبل از منافع جريان هاي سياسي به منافع مردم فكر كنيم. ما در حوزه هاي مختلف كشور از جمله اجتماعي، فرهنگي و سياسي مسوول و يك جريان مردمي هستيم. منافع جريان سياسي در كنار منافع مردم است كه معنا پيدا مي كند. بنابراين هر تلاشي در اين زمينه بايد بر اساس قانون باشد و تلاش كنيم اصلاحات را با در نظر گرفتن منافع مردم، رهبري كنيم.

مهم ترين موانعي كه بر سر اين ائتلاف وجود خواهد داشت چه خواهد بود؟
من فكر مي كنم مهم ترين مانعي كه وجود دارد و هميشه در همه عرصه ها حركت رو به جلوي كشور را با اختلال و مشكل مواجه مي كندبرخي رفتارهاي افراطي هاي از اردوگاه تعدادي از گروه هاي اصولگرا است. من فكر مي كنم در انتخابات 92 و با پيروزي آقاي روحاني آرايش فكري سياسيون نسبت به قبل تفاوت كرده است. با تجربه يي كه همگي در زمان رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد داشتيم فكر مي كنم كه خيلي ها دچار تحول فكري شده اند و نيروهاي عقل گرا هم كه به فكر منافع ملي هستند در بستر پيگيري مطالبات مردم به هم نزديك تر شده اند و خود موجب يك اتحادي در زمينه پيگيري مطالبات شده است. اصولگرايان تندرو در حال حاضر تلاش دارند تا موانعي را ايجاد كنندكه رفاقت بين عقلاي جناح اصولگرا و اصلاح طلب شكل نگيرد اما بعيد مي دانم كه در نهايت موفق شوند. افراطي ها از ديالوگ محترمانه عقلاي دو جناح مي ترسند چرا كه اين ديالوگ ميان اعتدالي هاي دو جناح بسترها و فرصت هاي رفتارهاي افراطي ها را از آنها مي گيرد.

با ائتلاف اصلاح طلبان با اصولگرايان معتدل، اصلاح طلبان در مجلس آينده از چه جايگاهي برخوردار خواهند بود؟ آيا مي توانند مطالبات خود را مطرح كنند؟ آيا اين ائتلاف همچنان موانع پيش روي اصلاح طلبان را باقي خواهد گذاشت؟
جريان اصلاحات يك جريان ناظر به متن است نه جريان ناظر به قدرت. حتي اگر اصولگرايان تمام كرسي ها و حوزه ها را هم بگيرند باز هم اصلاح طلبان در متن جامعه پايگاه اجتماعي دارند و قدرت خود را دارند. در مجلس شوراي اسلامي به عنوان نمايندگان مردم و قوه يي كه قرار است ناظر بر اركان قدرت باشد جايگاه بسيار مهمي است. اصلاح طلبان اگر بتوانند در مجلس حضور يابند حتما تمام تلاش خود را در جهت آرمان هاي اصلاحات خواهند كرد و فكر مي كنم مي توانند فعاليت هاي خوبي را در مجلس داشته باشند.

فكر مي كنيد اصلااصولگرايان معتدل براي ائتلاف با اصلاح طلبان استقبالي داشته باشند؟
اصولگرايان معتدل اگر بتوانند خود را از فشار جريانات افراطي نجات دهند و از اين تندروي هايي كه در ميان جريان اصولگرايي جلوگيري و همچنين اگر بتوانند بر چارچوب هاي فكري خود تاكيد كنند، به نظر مي رسد كه از اين ائتلاف بدشان نيايد. اگر اصولگرايان معتدل نتوانند بر پايه چارچوب هاي فكري خود تاكيد كرده و راه عقلگرايي را در مقابل افراطي گري انتخاب و بازي را به تندروهاي درون جناح خود واگذار كنند شرايط سختي را بايد پس از آن تجربه كنند. به هر حال جريان اصولگرايي بايد در درون خود به مشاركت و مسالمت برسد و تلاش كند تا با هم افزايي نيروهاي مشترك خود به سمت بي اثر كردن افراطي گري حركت كند.

اعتماد