برگزاری مراسم مناجات و دعای عرفه در دارالزهرا
برگزاری مراسم مناجات و دعای عرفه در دارالزهرا

خط امام : مراسم مناجات و دعای عرفه، روز شنبه در موسسه فرهنگی دارالزهرا برگزار خواهد شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام ، مراسم مناجات و دعای عرفه،روز شنبه،ساعت 14:30 در موسسه فرهنگی دارالزهرا به نشانی ولنجک،نبش میدان شهید شهریاری،خیابان هشترودی،خیابان کیوان،بیضاوی غربی،موسسه دارالزهرا برگزار خواهد شد.  

خط امام : مراسم مناجات و دعای عرفه، روز شنبه در موسسه فرهنگی دارالزهرا برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام ، مراسم مناجات و دعای عرفه،روز شنبه،ساعت 14:30 در موسسه فرهنگی دارالزهرا به نشانی ولنجک،نبش میدان شهید شهریاری،خیابان هشترودی،خیابان کیوان،بیضاوی غربی،موسسه دارالزهرا برگزار خواهد شد.

 

ARAFEH2