خط امام: دی . پی سری واستوا، سفیر هند در ایران، در روز جهانی بدون خشونت، از ویژگی های گاندی و مبارزات وی در راه استقلال هند سخن گفت. همچنین در پایان مراسم از سه کتاب درباره ی گاندی در حضور سفیر هند رونمایی شد. به گزارش خط امام ، سفیر هند در ایران در […]

خط امام: دی . پی سری واستوا، سفیر هند در ایران، در روز جهانی بدون خشونت، از ویژگی های گاندی و مبارزات وی در راه استقلال هند سخن گفت. همچنین در پایان مراسم از سه کتاب درباره ی گاندی در حضور سفیر هند رونمایی شد.

به گزارش خط امام ، سفیر هند در ایران در مراسم بزرگداشت مهاتما گاندی ، رهبر فقید هند ، ضمن اشاره ای مختصر به زندگانی گاندی به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: مهاتما گاندی در سال 1869 در پوربندر، گجرات متولد شد. او گرچه عمیقا ریشه در باورهای هندی داشت، ارتدکسی و تبعیض را به چالش کشید. او رهبری مبازرات آزادی خواهانۀ هند را بر عهده داشت. پیام راستی و عدم خشونت وی در سرتاسر جهان فراگیر است. پیام وی در قرن 21 مانند گذشته مطرح است. کار گاندی 2 قاره را دربرگرفت. او علیه رژیم آپارتاید افرقای جنوبی مبارزه کرد. در سال 1915 زمانی که به هند بازگشت، بانگِ «سواراج» یا خودمختاری برآورد.
گاندی علیه شیاطین نظام طبقاتی و فرقهگرایی مبارزه کرد. او برای تعالی فقرا و برابری برای هریجان ها مبارزه کرد. تلاش او به منظور اصلاح اجتماعی در هند به اندازه مبارزه اش برای استقلال چشمگیر است. 
گاندی بر اهمیت صنایع روستایی تاکید داشت. کادی ـ لباسی که با چرخ نخ ریسی دوخته می شود، برای آن بود که اشتغال برای میلیون ها نفر را به ارمغان آورد.
روش انتخاب او در مبارزه با بزرگ ترین امپراتوری در تاریخ بدون خشونت بود. سرانجام جنبش نافرمانی مدنی مهاتما گاندی بریتانیا را مجبور به ترک هند نمود. در تاریخ هیچ مورد مشابهی که انتقال قدرت سیاسی در کشوری به اندازه یک شبه قاره، با آرامش انجام گرفته باشد وجود ندارد. 
گاندی پس از استقلال قدرت را در دست نگرفت. او به زندگی با فقیرترین مردم ادامه داد. او به خاطرِ هماهنگیِ اجتماعی جانش را از دست داد. پیام گاندی برای راستی و عدم خشونت الهام بخش میلیون ها نفر در سراسر جهان بوده است. جنبش حقوق مدنی در ایالات متحده به رهبری مارتین لوتر کنیگ بر پایه اصول گاندی بود. فلسفه گاندی مبارزه علیه آپارتاید در افریقای جنوبی را تحت تاثیر قرار داد. 
ایثارِ بی ریای گاندی در برابر آزادی و زندگی نمونه و فداکارانه وی شعاعی از امید و چراغ راهنمایِ مردم ستم دیده و استثمار شده در سراسر جهان بوده است.
ما روز جهانی بدون خشونت را به یاد پیامِ راستی و عدم خشونتِ گاندی جشن می گیریم. در جهانی که آشفتگی به طور گسترده رو به فزونی است، فلسفه گاندی امروز بیش از هر زمانی در گذشته مطرح است. »
**
پس از سخنان سفیر هند، از سه کتاب که درباره گاندی منتشر شده است، رونمایی شد. یکی از این کتابها « اسطوره گاندی» نام داشت که فرزانه قوجلو آن را گردآوری و ترجمه کرده و این کتاب با کمک و حمایت آقای شمسیان منتشر شده است و کتاب دیگر « من و ساتیا» بود ، روزنوشتهای گاندی که هومن بابک آن را به فارسی ترجمه کرده و دیگری « خاطرات گاندی» با ترجمه مسعود بزرین بود که با آخرین ویرایش این نویسنده، روزنامه نگار و مترجم آماده و منتشر شده است و علی دهباشی یادآور شد که امروز متأسفانه با درگذشت مسعود برزین وی در میان ما نیست که در این رونمایی حضور داشته باشد. 
صد و هفتادمین شب از شبهای بخارا به مهاتما گاندی اختصاص داشت که عصر دوشنبه 7 مهر 1393 با همکاری سفارت هند، بنیاد فرهنگی ملت، دایره العمارف بزرگ اسلامی، بنیاد موقوفات افشار و گنجینه پژوهشی ایرج افشار برگزار شد. در این مراسم که به همت علی دهباشی برگزار شده بود ، دی . پی سری واستوا ، سفیر هند، دکتر فتح الله مجتبائی ، چهره ی ماندگار مطالعات ادیان ، داریوش شایگان ، صادق زیبا کلام ، و محمود دولت آبادی و جمعی از پژوهشگران و دانشجویان حضور داشتند

ایرنا