هشدار نسبت به شرایط فاجعه آمیز در کوبانی/ ایران کمک های انسانی خود را ارسال می کند
هشدار نسبت به شرایط فاجعه آمیز در کوبانی/ ایران کمک های انسانی خود را ارسال می کند

به گزارش خط امام ، مرضیه افخم بر ضرورت حمایت از دولت و ملت سوریه به منظور مقابله با تروریست های مهاجم به این منطقه و ارسال کمک های انسانی برای ساکنان و نیز آوارگان آن تاکید کرد . سخنگوی دستگاه دیپلماسی از بی تفاوتی جامعه بین المللی نسبت به سرنوشت مردم این منطقه نیز […]

به گزارش خط امام ، مرضیه افخم بر ضرورت حمایت از دولت و ملت سوریه به منظور مقابله با تروریست های مهاجم به این منطقه و ارسال کمک های انسانی برای ساکنان و نیز آوارگان آن تاکید کرد .

سخنگوی دستگاه دیپلماسی از بی تفاوتی جامعه بین المللی نسبت به سرنوشت مردم این منطقه نیز انتقاد کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران به زودی کمک های انسانی خود را برای ساکنان و آوارگان این منطقه از طریق دولت سوریه ارسال خواهد کرد .

شهر کردنشین کوبانی در مرز سوریه و ترکیه قرار دارد که حدود دو هفته ای است زیر تهاجم شدید نیروهای گروهک تروریستی داعش قرار گرفته است. تروریست ها قصد دارند با اشغال این شهر، بخش بزرگی از مناطق مرزی سوریه با عراق و ترکیه را تحت تسلط خود درآورند.
ايرنا