احضار به مجلس در صورت عدم رسیدگی به حصر و اجراي فصل سوم قانون اساسي
احضار به مجلس در صورت عدم رسیدگی به حصر و اجراي فصل سوم قانون اساسي

خط امام : علي مطهري به رييس جمهور نامه يي با همان سبك و سياق هميشگي اش نوشت. نامه يي كه شايد اگر امضاي آن هم ديده نشود بازهم رنگ و بوي ادبيات «علي مطهري» نويسنده اش را مشخص مي كند. نامه روز گذشته اش به حسن روحاني اما از جنس نامه هاي ناگهاني اش […]

خط امام : علي مطهري به رييس جمهور نامه يي با همان سبك و سياق هميشگي اش نوشت. نامه يي كه شايد اگر امضاي آن هم ديده نشود بازهم رنگ و بوي ادبيات «علي مطهري» نويسنده اش را مشخص مي كند. نامه روز گذشته اش به حسن روحاني اما از جنس نامه هاي ناگهاني اش است. نامه يي كه اين بار مخاطب اصلي اش فردي است كه در ماه هاي اخير مورد حمايت علي مطهري بوده است اما اين بار نارضايتي از رييس جمهور در اين نامه ديده مي شود.

نامه يي كه علي مطهري در آن صراحتا خواستار اجراي فصل سوم قانون اساسي شده است. فصلي كه به حقوق ملت مربوط است و به گفته علي مطهري، رييس جمهور از زمان روي كار آمدنش در آن منفعل بوده است. در نهايت اما علي مطهري كه يكي از علل شهرتش كليد زدن سوال از رييس جمهور براي دو مرتبه از محمود احمدي نژاد بوده است اين بار با حسن روحاني اتمام حجت كرد كه اگر دغدغه هاي فصل سوم قانون اساسي رفع نشود اين بار رييس دولت يازدهم است كه براي پاسخگويي به سوال نمايندگان به صحن علني مجلس احضار مي شود. نامه يي كه بايد ديد دولتي ها چه پاسخي براي آن خواهند داشت.

به گزارش نامه نيوز، مطهري در اين نامه خطاب به روحاني آورده است: گرچه پيشرفت هايي در سياست خارجي از نظر رفع توهم ايران هراسي و ارتقاي جايگاه سياسي كشور در دنيا و نيز توفيقاتي در حوزه اقتصاد مانند ايجاد ثبات اقتصادي و مهار تورم و خروج از ركود حاصل شده لكن در بخش سياست داخلي و اجراي فصل سوم قانون اساسي كه مشتمل بر حقوق ملت و البته از وعده هاي انتخاباتي شما نيز بوده است توفيقي نداشته و همواره منفعل بوده ايد، بلكه طرف مقابل براي آنكه ثابت كند كه با انتخابات 92 هيچ سياستي در اين حوزه تغيير نكرده است، گاهي به اقداماتي تندتر از گذشته دست زده و با سكوت جناب عالي مواجه بوده است.

اين در حالي است كه رييس جمهور طبق اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي مسوول اجراي قانون اساسي است و اگر هريك از دو قوه ديگر قانون اساسي را نقض كردند حداقل مي تواند به پشتوانه راي مردم به آنها اخطار يا تذكر قانون اساسي بدهد و البته فشار افكار عمومي كار خود را خواهد كرد.» وي در ادامه با انتقاد از حصر كروبي و موسوي به اصولي از قانون اساسي كه به اعتقاد نويسنده با روند طي شده در اين موضوع منافات دارد اشاره كرد و با يادآوري وظيفه رييس جمهور در اجراي قانون اساسي به روحاني پيشنهاد كرده است در اين ارتباط به عنوان رييس جمهور و رييس شوراي عالي امنيت ملي، به اجراي قانون اساسي بپردازد. او در انتهاي نامه خود نوشته است: عيد غدير نزديك است و چه بهتر اين كار در اين ايام صورت گيرد و وحدت ملي ما كه به شدت به آن نيازمنديم بيشتر و استوارتر شود. بديهي است كه اگر همچنان مسامحه كنيد اين قضيه در قالب سوال از رييس جمهور در مجلس پيگيري و البته برخي سوالات فرهنگي نيز اضافه خواهد شد.
با اين وجود به نظر مي رسد كه خط و نشان علي مطهري براي طرح اين سوال از رييس جمهور در صورت اجرايي نشدن فصل سوم قانون اساسي جدي است. چرا كه او چند ساعت بعد در گفت و گو با ايسكانيوز اعلام كرد كه تمام تلاشش را براي سوال از رئيس جمهور انجام مي دهد.

وي در پاسخ به اينكه چرا اين اقدام توسط شما انجام مي شود، گفت: «سوال از احمدي نژاد با سوال از روحاني متفاوت است.» تفاوت مورد اشاره علي مطهري اما شايد بيشتر از اين جهت باشد كه اين سوال در شرايطي مطرح مي شود كه اين مساله انتقاد اصلي حاميان حسن روحاني است و شايد راه حلي باشد براي حل ماجرايي كه پنج سال است در بن بست گير كرده است.
روزنامه اعتماد