به گزارش خط امام ، از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار وزیر مشاور در امور فرهنگی پرتغال، با حساس خواندن مقوله فرهنگ برای ملت ها و دولت ها، افزود : در ایران قلمرو مسؤولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خیلی گسترده است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظامهاشمی […]

به گزارش خط امام ، از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار وزیر مشاور در امور فرهنگی پرتغال، با حساس خواندن مقوله فرهنگ برای ملت ها و دولت ها، افزود : در ایران قلمرو مسؤولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خیلی گسترده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظامهاشمی رفسنجانی با اشاره به سوابق مثبت و منفی روابط ایران و پرتغال، گفت: سیاست ما گسترش روابط فرهنگی با همه کشورهای جهان است تا ملت های دنیا ببینند تبلیغات 34 ساله امپریالیسم خبری، دروغ و برخاسته از کینه های سیاسی بوده و هنوز هم چنین است.

وی استکبار گریزی و تجاوز ستیزی انقلاب اسلامی را دلیل عمده نگاه منفی قدرت های جهانی نسبت به انقلاب و ایران اسلامی دانست و گفت: در گسترش روابط و رفت وآمدهای مسؤولان، دنیا متوجه می شود که ایرانیان ملتی صلح جو و در دفاع از حقوق خویش مقاوم هستند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر این نکته که «با تاریخ پرتغال آشنا هستم»، گفت: دیواری به عنوان مانع در مسیر گسترش روابط دو کشور نمی بینم و شرط آن سعه صدر مسؤولین در مذاکرات و گفت وگوهاست.

آیت الله هاشمی رفسنجانی تأکید کرد: امیدواریم این سفر مقدمه ای برای گسترش روابط در آینده باشد که ضرورت تعامل در مسایل دیپلماتیک است.

مشاور در امور فرهنگی پرتغال نیز در این دیدار با تأکید بر ظرفیت های دو کشور ایران و پرتغال برای گسترش روابط فرهنگی، گفت: برای تقویت روابط سیاسی نیز در شرایط حساسی هستیم و باید راهکاری مناسب برای تبادل مواضع پیدا کنیم .

‘ژرژ بارتو شاویر’ با اشاره به علاقه مسؤولان دو کشور برای تقویت روابط گفت: باید از تجربیات شخصیت های ارزنده چون حضرت عالی استفاده کرد که سابقه اقدامات ارزنده ای در مسایل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دارید.

وی با ارائه تعریفی از فرهنگ و نگاه اصطلاحی به آن گفت: امیدوارم از فرهنگ در جهت نهادینه کردن صلح در جهان استفاده کنیم.

وی با تأکید بر خوی استکباری بعضی از کشورهای قدرتمند جهانی، گفت: بر همین اساس سوءنیت هایی نسبت به گفتار و رفتار ایرانیان دارند، در حالی که ایران صبغه درخشانی در تاریخ دارد.

شاویر افزود: به تصمیمات مردم ایران احترام می گذاریم و بر این اساس و با توجه به منافع مردم دو کشور، برنامه ریزی می کنیم.

مشاور در امور فرهنگی پرتغال با تصدیق صبغه استعماری پرتغال در مقاطعی از تاریخ، گفت: خوشحالی ما در گسترش علم و تقویت روابط کشورها بوده است و امروزه نیز چنین نقشی در نظام بین الملل داریم.

وی با تأکید بر نقش آیت الله هاشمی رفسنجانی در ایران و نظام بین الملل، گفت: از حضرت عالی به عنوان کتابچه انقلاب اسلامی می خواهیم که در تقویت روابط ایران و پرتغال نیز نقش آفرینی کنید.