کارگران؛ جاماندگان از سهام عدالت
کارگران؛ جاماندگان از سهام عدالت

خط امام : فصل ششم سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی به موضوع «توزیع سهام عدالت» اختصاص دارد. بر اساس ماده 34 این اصل در اجرای سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تامین عدالت اجتماعی دولت مجاز است تا 40 درصد مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه […]

خط امام : فصل ششم سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی به موضوع «توزیع سهام عدالت» اختصاص دارد.

بر اساس ماده 34 این اصل در اجرای سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تامین عدالت اجتماعی دولت مجاز است تا 40 درصد مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده 2 این قانون (فعالیت های اقتصادی که به موجب اصل 44 قانون اساسی و یا قوانین خاص به شکل انحصار قانونی و یا انحصار طبیعی انجام می شود به استثنای برخی فعالیت ها و شرکت ها) را با لحاظ برخی ضوابط به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید.
بر این مبنا طرح ثبت نام و توزیع سهام عدالت از سال 1385 در کشور آغاز شد، اما از جمله جاماندگان از حتی ثبت نام این سهام کارگران هستند که در لیست توزیع سهام عدالت به عنوان یک گروه هدف هیچگونه تعریفی از آنها نشد.
به گفته رییس شرکت تعاونی سهام عدالت کاشان فرایند واگذاری سهام عدالت به این گونه است که در ابتدا توسط ستاد مرکزی «توزیع سهام عدالت» تعریف شده و سپس جامعه هدف شناسایی و در انتها واگذاری سهام و توزیع سود صورت می گیرد.
«محمود رحیم زاده» افزود: پس از صدور دعوتنامه برای سهامداران، به شرکت تعاونی مراجعه کرده و سهام خود را دریافت می کنند و در حال حاضر بازنشستگان بانک های دولتی شهرستان کاشان در حال دریافت سود این سهام هستند.
به گفته وی جامعه کارگری از ابتدا برای دریافت این سهام تعریف نشد و از جمعیت 350 هزار نفری کاشان نیز حدود 175 هزار نفر یعنی نزدیک به 60 درصد جمعیت سهام داران عدالت هستند که کارگران را دربر نمی گیرد.
وی به ثبت نام حدود سه هزار خانوار کارگر در چهار سال پیش توسط خانه کارگر کاشان اشاره کرد و گفت: این فرایند ثبت نام به صورت اینترنتی بود و به دلیل عدم اطلاع رسانی به عموم، بیشتر کارگران ثبت نام نشده و یا مدارک آنان تایید نشد و از جمعیت 15 هزار خانواری ثبت نام شده تنها پنج هزار نفر ثبت نامشان با موفقیت انجام و سهامدار شناخته شدند که البته این فرایند ثبت نام مشمول تمام کارگران نبود.
به گفته رحیم زاده کارگران کارخانجات فرش، ریسندگی و بافندگی و نساجی، مشمولان بیمه های آزاد و خودپرداز از جمله جاماندگان از سهام عدالت هستند که اگر بخواهیم به عدالت نزدیک شویم نیاز به تعریف این افراد به عنوان جامعه هدف و عضویت در این سهام است.
وی با بیان اینکه اخیرا جامعه هدفی به عنوان کارگران فصلی و ساختمانی مشمول دریافت این سود شده اند، افزود: خانواده شهدا و ایثارگران، قالیبافان و زنان سرپرست خانوار نیز جزو ثبت نام شدگان بودند اما تاکنون هیچگونه سهامی دریافت نکرده اند.
وی خاطرنشان کرد: از 175 هزار ثبت نام شده سهام عدالت در شهرستان کاشان در مجموع 70 هزار سهامدار هنوز سود خود را دریافت نکرده اند.
رحیم زاده گفت: 15 هزار خانوار شامل مددجویان بهزیستی، کمیته امداد و بسیجیان این شهرستان طی دو مرحله از سال 85 تاکنون سود 400 و 800 هزار ریالی و 70 هزار خانوار شامل کارکنان دولت و روستاییان و بازنشستگان تامین اجتماعی در یک مرحله سود 400 هزار ریالی دریافت کرده اند.

ایرنا