خط امام : نوام چامسکی محقق و پژوهشگر سرشناس آمریکایی گفت که اشغال ده ساله خاک عراق از سوی نیروهای آمریکایی و انگلیسی منشا اصلی پیدایش گروه تروریستی داعش در این کشور بوده است. زبانشناس و کنشگر پر آوازه آمریکایی روز سه شنبه در کنفرانس مطبوعاتی در مقر سازمان ملل گفت که حمله و اشغال […]

خط امام : نوام چامسکی محقق و پژوهشگر سرشناس آمریکایی گفت که اشغال ده ساله خاک عراق از سوی نیروهای آمریکایی و انگلیسی منشا اصلی پیدایش گروه تروریستی داعش در این کشور بوده است.

زبانشناس و کنشگر پر آوازه آمریکایی روز سه شنبه در کنفرانس مطبوعاتی در مقر سازمان ملل گفت که حمله و اشغال عراق توسط نیروهای آمریکایی و انگلیسی در سال 2003 که به از هم پاشیدگی شالوده های اجتماعی در این کشور شد،در واقع اولین شعله های اختلافات فرقه ای را به وجود آورد.

وی افزود: همین اختلافات فرقه ای به تدریج زمینه را برای شکل گیری گرایش های افراطی در میان مسلمانان سنی عراق فراهم آورد و در نهایت به پیدایش گروه تروریستی داعش منتهی شد.

چامسکی این نکته را نیز یاد آور شد که این گروه تروریستی در اساس ریشه در فرقه های متحجر وهابی و سلفی کشور عربستان سعودی دارد که تا قبل از شکل گیری و قدرت گرفتن داعش از افراطی ترین فرقه های به اصطلاح مسلمان منطقه به شمار می رفتند.

چامسکی با اشاره به سخنان هفته گذشته معاون ریاست جمهوری آمریکا که گفته بود امریکا و متحدین غربی او موجب پیدا یش این گروه تروریستی شده اند،افزود: منظور معاون اوباما او این است که این کشور ها برای تامین منافع خود در نقاط مختلف دنیا شرایطی را بوجود می آورند که موجب پیدایش و رشد گرایش های تروریستی می شود.

نیویورک / ایرنا