به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ‘الوفاق’؛ در این بیانیه آمده است: حکم اعدام شیخ نمر اوضاع را پیچیده تر خواهد کرد و برآتش خشم مردم افزوده خواهد شد. جمعیت الوفاق افزود: این روحانی مجاهد همواره بر اعتراض مسالمت آمیز تاکید داشته و از شخصیت های برجسته دینی است که خواستار اعطای حقوق سیاسی ، دینی […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ‘الوفاق’؛ در این بیانیه آمده است: حکم اعدام شیخ نمر اوضاع را پیچیده تر خواهد کرد و برآتش خشم مردم افزوده خواهد شد.

جمعیت الوفاق افزود: این روحانی مجاهد همواره بر اعتراض مسالمت آمیز تاکید داشته و از شخصیت های برجسته دینی است که خواستار اعطای حقوق سیاسی ، دینی و اجتماعی به شهروندان بوده است.

این بیانیه اضافه می کند: آیت الله نمر نظر خود را در قالب کلام و بیان ابراز داشته و هرگز برای اظهارنظر از بازداشت و حکم اعدام استفاده نمی شود.

جمعیت الوفاق بحرین در این بیانیه بر ضرورت آزادی شیخ نمر ازسوی مسوولان سعودی تاکید کرد و افزود: ما همبستگی خود را با شیخ نمر اعلام می کنیم و آزادی وی را برای آرام شدن اوضاع و تفاهم و گفت وگو ضروری می دانیم.

بیانیه جمعیت الوفاق تصریح می کند: زبان و گفت وگو، تنها منطقی است که طرفین یک اختلاف سیاسی به آن نیاز دارند.

دادگاه جنایی عربستان سعودی چهارشنبه حکم اعدام آیت الله شیخ « نمرباقر النمر» عالم برجسته و شجاع عربستانی را که تنها از آزادی بیان و مشارکت مردم این کشور در حاکمیت و حکومت دفاع کرده است، صادر کرد.