به گزارش خط امام در بیانیه حزب الله لبنان که عصر پنجشنبه صادر شد، آمده است: مقامات سعودی با صدورحکم اعدام علامه شیخ نمر باقر النمر یک شخصیت اندیشمند و وزین عربستانی ، گامی بسیار خطرناک برداشتند. حزب الله تاکید کرده است که دستگاه قضایی عربستان با استناد به « اتهاماتی واهی که باطل بودن […]

به گزارش خط امام در بیانیه حزب الله لبنان که عصر پنجشنبه صادر شد، آمده است: مقامات سعودی با صدورحکم اعدام علامه شیخ نمر باقر النمر یک شخصیت اندیشمند و وزین عربستانی ، گامی بسیار خطرناک برداشتند.

حزب الله تاکید کرده است که دستگاه قضایی عربستان با استناد به « اتهاماتی واهی که باطل بودن آنها ثبت شده است» آیت الله النمر را به اعدام محکوم کرده اند و مقامات سعودی باید این « حکم سیایی» را لغو کنند.

در بیانیه حزب الله آمده است: حکم اعدام آیت الله النمر ظالمانه و سیاسی و بیانگر سیاست های سرکوب گرانه مقامات سعودی است که علیه بخشی وسیع و موثر از مردم عربستان اعمال می شود.

حزب الله خاطرنشان کرده است: حکم اعدام شیخ النمرهمچنین نشان می دهد که مقامات سعودی با در تنگنا قرار دادن بخش وسیعی ازمردم مظلوم عربستان اجازه نمی دهند آزادانه سخن بگویند و در مبارزه ای مسالمت برای تحقق مطالب قانونی و مشروع خود تلاش کنند.

حزب الله با محکوم کردن این « حکم ظالمانه و غیرقانونی » از مقامات سعودی خواسته است تا آن را لغو کرده و به درخواست های برحق شهروندان عربستانی گوش دهند و توجه کنند.

در بیانیه حزب الله آمده است که شهروندان عربستانی تنها تلاش می کنند به کمترین حد از حقوق خود که همه ادیان آسمانی و قوانین بین المللی آنها را پذیرفته اند، دست یابند.

حزب الله لبنان همچنین از نهادهای بین المللی و سازمان های حقوق بشری ، علمای جهان اسلام ، همه نیروهای فعال در جهان عرب و اسلام خواسته است تا با اعمال فشار بر مقامات سعودی مانع اجرای «جنایت اعدام »این عالم بزرگ شوند و برای آزادی توام با کرامت وی تلاش کنند.
ايرنا