مجمع نیروهای خط امام:با تأکید بر حق حاکمیت مردم حکم قرون وسطایی اعدام شیخ نمر را متوقف کنید
مجمع نیروهای خط امام:با تأکید بر حق حاکمیت مردم حکم قرون وسطایی اعدام شیخ نمر را متوقف کنید

خط امام : صدور حکم اعدام از سوی مقامات قضایی عربستان سعودی برای یکی از علمای دینی این کشور با واکنش های شدیدی روبرو گشته ، بسیاری از نهادهای حقوقی و دینی صدور چنین احکامی را سیاسی دانسته که افزایش تنش در منطقه را به همراه خواهد داشت ، در همین رابطه مجمع نیروهای خط […]

خط امام : صدور حکم اعدام از سوی مقامات قضایی عربستان سعودی برای یکی از علمای دینی این کشور با واکنش های شدیدی روبرو گشته ، بسیاری از نهادهای حقوقی و دینی صدور چنین احکامی را سیاسی دانسته که افزایش تنش در منطقه را به همراه خواهد داشت ، در همین رابطه مجمع نیروهای خط امام (ره) با قرون وسطایی دانستن صدور چنین احکامی ضمن اعتراض به آن از مقامات قضایی و سیاسی عربستان توقف این حکم را خواستار شدند .

در ادامه متن بیانیه مجمع نیروهای خط امام که در اختیار پایگاه اطلاع رسانی خط امام قرار گرفته است می آید….

دستگاه قضایی عربستان سعودی شیخ نمر باقر النمر عالم برجسته عربستانی را به اعدام محکوم کرد .

شیخ نمر عالم سرشناس دینی با انتقاد از نظام آل سعود خواستار آزادی بیان ، تحقق حقوق شهروندی و مقابله با سیاست های تبعیض آمیز طایفه ای بر ضد هموطنان خود بوده ودر این زمینه فعالیت های مدنی و روشنگرانه ای داشته است ، همین امر باعث گردیده بسیاری از شخصیت های سیاسی و نهاد های حقوقی و دینی حکم صادره را بدون وجاهت قانونی و کاملا سیاسی دانسته و آن را محکوم نمایند.

اگر چه محکومیت و مقابله با چنین احکامی وظیفه همه آزادگان و علاقمندان به شرافت و کرامت انسان در سراسر عالم است اما صدور این حکم نگاه سرگردان بسیاری از مردم منطقه را که از شدت فجایع و مصائب این روزهای خاورمیانه به هر سو در جستجوی پاسخی می گردد، به خود متوجه کرده است .

ابعاد صدور چنین حکمی در این شرایط زمانی و ویژگیهای خاص منطقه فراتر از برخورد و مقابله با یک شخص و حتی جریان بوده و نشان از عمق و نفوذ تفکر وابسته ای دارد که ملت های منطقه را به کام مرگ و نابودی کشانده و می کشاند و با همکاری و پشتیبانی شبکه های تروریستی در سراسر عالم با گسیل حیوان صفتانی آدم نما به نام جهاد با پرچم رسول الله کمر به نابودی اسلام و نسل کشی آشکار مسلمانان بسته اند .

وسعت و پشتیبانی فرا ملیتی و بین المللی که این روز ها از جنایتکاران داعش می شود پیچیده تر و هدفمندتر از آن است که در اختیار و مدیریت وابستگان به حاکمان منطقه باشد اما تجربه نشان داده که آنان نقش های کلیدی در پیش برد اهداف مافیای قدرت ، ترور و جنایت در گذشته داشته اند.

در این میان تنها معیار و عیار مقابله با آدمخواران داعشی و همکاران بین المللی آن تمسک به راه و روش رسول الله است در مقابله با دشمنان ومنافقان و آن چیزی نیست مگر وحدت در تمامی ابعاد آن و این تنها نقطه تمایز و شناخت و یگانه مسیر حرکت در مقابله با توطئه های پیش رو است.

مجمع نیرو های خط امام حکم قرون وسطایی اعدام شیخ نمر باقرالنمر را محکوم و مردود دانسته و به حاکمان آل سعود تذکر می‌دهد، آنچه امروز به نام اسلام، مسلمانان و انسان های بی گناه را به خاک و خون میکشد نتیجه حاکمیت استبدادی است که اجازه رشد و تعالی را از شهروندان خود ستانده و آنان را از تشخیص و انتخاب آگاهانه و شرافتمندانه محروم می کند.

مجمع نیروهای خط امام به عنوان مجموعه سیاسی اصلاح طلب در ایران ، با تأکید بر حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود، دستگاه قضایی و سیاسی عربستان سعودی را به رعایت حقوق شهروندان ، اقلیت های قومی و مذهبی خود دعوت می‌کند و لغو حکم ناعادلانه و سیاسی اعدام شیخ نمرباقر النمر را خواستار است.

والسلام