دولت به تنهایی قادر به حل بحران ها و چالش های محیط زیست نیست
دولت به تنهایی قادر به حل بحران ها و چالش های محیط زیست نیست

خط امام : معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر استفاده از ظرفیت های نهادهای مدنی برای حفظ محیط زیست گفت: دولت به تنهایی قادر به حل بحران ها و چالش های کنونی محیط زیست ایران نیست. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت […]

خط امام : معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر استفاده از ظرفیت های نهادهای مدنی برای حفظ محیط زیست گفت: دولت به تنهایی قادر به حل بحران ها و چالش های کنونی محیط زیست ایران نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، معصومه ابتکار در نخستین جلسه شورای مدیران سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: استفاده از توان و ظرفیت اجتماعی و نهادهای مدنی برای دستیابی به موفقیت، رسیدن به شرایط پایدار محیط زیستی برای کشور و ایجاد جریان سازی مثبت در جامعه الزامی است.

وی با ابراز خرسندی از فرصت ایجاد شده برای محیط زیست کشور که همکاری و همگرایی دولت، رسانه ها، سازمان مردم نهاد ( سمن ها)، دانشگاهیان، متخصصان و تمامی ذینفعان را برای بهبود شرایط به همراه داشته، گفت:باید از این ظرفیت بسیار خوب برای ایجاد هم افزایی مثبت بین نهادهای ملی و بین المللی و همچنین هم افزایی درون سازمان در کنار بهره گیری از آخرین دستاوردهای پژوهشی ملی و بین المللی به منظور بهبود شرایط محیط زیست بهره برد.

وی هدف از تشکیل جلسه شورای مدیران سازمان را هم راستا شدن فعالیت ها و برنامه های تمام واحدها، مدیریت ها و معاونت های مختلف سازمان به منظور دستیابی به نتایج بهتر در تمام زمینه های کاری عنوان کرد.

ابتکار پیشنهاد داد: به منظور غنای بیشتر این جلسات، همچنین ایجاد هم افزایی بیشتر میان تمام بخش های مرتبط درون سازمانی، مدیران استانی نیز از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس بتوانند ضمن شرکت در مباحث طرح شده، نظرات و پیشنهادات خود را نیز ارایه دهند.

وی با تاکید بر اینکه هماهنگی بین سطوح مختلف درون سازمانی برای اجرای بهتر برنامه ها از مهمترین زیرساخت های سازمانی است، اظهار کرد: یکی از مهمترین ضرورت های پاسخگویی به انتظارات دولت به ویژه رییس جمهوری، مطالبات مردمی از سازمان حفاظت محیط زیست، پویایی درون سازمانی و اجرای هماهنگ برنامه ها و فعالیت ها است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به فرابخشی بودن حوزه محیط زیست، تصریح کرد: فرابخشی بودن این مساله منجر به ضرورت ایجاد هماهنگی های بیشتر درون سازمانی و تعریف برنامه راهبردی دقیق برای تمام سطوح کارکنان شده است.

ابتکار گفت: سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی حفظ محیط زیست کشور باید سازمانی توانمند، آموزش پذیر، پذیرای نقدهای سازنده و صادقانه، پویا، برخوردار از برنامه راهبردی در تمام سطوح، ارتباطی سازنده با رسانه ها، مردم و سازمان های مردم نهاد و ارتباط موثر با تمام قوا و دستگاه های حاکمیتی باشد.

وی گفت: ایجاد جریان سازی اجتماعی و فکری در گروه های مختلفی همچون دانش آموزان، جوانان، ورزشکاران، هنرمندان و نهادهای مدنی از دیگر اقدامات مثبت و ارزنده برای موفقیت در شرایط سخت است.