به گزارش خط امام ایرنا به نقل از رسانه ها خبر داد ، ‘نبیل ابوردینه’ سخنگوی محمود عباس شامگاه دوشنبه با اعلام این مطلب، گفت: ما از شورای امنیت درخواست خواهیم کرد برای توقف موج تازه شهرک سازی در سرزمین های اشغالی اقدام کند. این مقام فلسطینی شهرک سازی های اخیر را تهدیدی خطرناک برای […]

به گزارش خط امام ایرنا به نقل از رسانه ها خبر داد ، ‘نبیل ابوردینه’ سخنگوی محمود عباس شامگاه دوشنبه با اعلام این مطلب، گفت: ما از شورای امنیت درخواست خواهیم کرد برای توقف موج تازه شهرک سازی در سرزمین های اشغالی اقدام کند.

این مقام فلسطینی شهرک سازی های اخیر را تهدیدی خطرناک برای مذاکرات سازش برشمرد.

ابوردینه از سوی دیگر گفت: به مشورت های خود برای تصویب قطعنامه ای از سوی شورای امنیت به منطور پایان دادن به اشغالگری و ایجاد دولت مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف بر اساس مرزهای 1967 در یک سقف زمانی مشخص، ادامه می دهیم.