خط امام : سخنگوی کمیسیون اصل 90 گفت: وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط با کنترل آلودگی هوا و بنزین توزیعی در کشور با حضور در کمیسیون اصل 90 گزارش های خود در مورد این سوخت را ارایه کردند و قرار شد این کمیسیون در اولین یکشنبه بعد از تعطیلات گزارش نهایی را اعلام کند. […]

خط امام : سخنگوی کمیسیون اصل 90 گفت: وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط با کنترل آلودگی هوا و بنزین توزیعی در کشور با حضور در کمیسیون اصل 90 گزارش های خود در مورد این سوخت را ارایه کردند و قرار شد این کمیسیون در اولین یکشنبه بعد از تعطیلات گزارش نهایی را اعلام کند.

به گزارش خط امام مصطفی افضلی فرد در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: کمیسیون اصل 90 با هدف بررسی وضعیت بنزین توزیعی در کشور از سازمان های مرتبط با توزیع بنزین و کنترل آلودگی هوا خواست تا در جلسه ای گزارش های سازمان ها و نهادهای متبوع خود را ارایه کنند.
وی با بیان اینکه تاکنون چند جلسه با هدف بررسی بنزین توزیعی در کشور در کمیسیون اصل 90 برگزار شده است گفت: موضوع اصلی این جلسات بررسی بنزین استحصال شده در پتروشیمی ها و مطابق بودن یا نبودن بنزین های وارداتی در کشور با استاندارد یورو 4 است.
افضلی فرد تاکید کرد: در این جلسات گزارش ها ارایه شد و اختلاف نظرهایی نیز از لحاظ آمار و تحلیل وجود داشت که در دست بررسی است.
وی افزود: قرار شد در اولین یکشنبه بعد از تعطیلات، کمیسیون اصل 90 مطالب را جمع بندی و گزارش نهایی این جلسات را تهیه کند.
نماینده مردم اردبیل ادامه داد: این مبحث جزو مواردی است که در صورت تصویب کمیسیون اصل 90 گزاش نهایی آن از طریق تریبون مجلس قرائت می شود و اگر هم تخلفی وجود داشته باشد به قوه قضاییه ارجاع داده می شود و طبق قانون و خارج نوبت به آن رسیدگی خواهد شد.
وی گفت: گزارش نهایی که تهیه شد، بررسی آن طبق قانون و خارج از نوبت در اولین دستور کار مجلس قرار می گیرد.
افضلی فرد اظهار کرد: نمایندگانی از وزارت نفت، سازمان های حفاظت محیط زیست و استاندارد، کمیسیون انرژی سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجلس در این جلسه حضور داشتند و گزارش های مربوط به دستگاه متبوع خود را ارایه کردند.
هفته گذشته نیز جلسه کمیسیون اصل 90 برای بررسی بنزین های استحصال شده از پتروشیمی ها و اینکه بنزین های وارداتی کنونی با شاخص های استاندارد یورو 4 مطابقت دارند یا خیر، در کمیسیون اصل 90مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در این جلسه معصومه ابتکار معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست حضور داشت که گزارش های مربوط به موضوع جلسه را ارایه داد.
همچنین نیره پیروزبخت رییس سازمان ملی استاندارد و نمایندگان نهادهای دیگر هر کدام به ارایه گزارش سازمان متبوع خود پرداختند.
موضوع آلودگی هوا و تاثیر بنزین در افزایش آن چند وقتی است مجلس و سازمان های مرتبط با این موضوع را بر آن داشته است تا برای روشن شدن موضوع گزارش های خود را ارایه کنند.
سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی محیط زیست کشور معتقد است، بنزین های توزیعی در گذشته پتروشیمی بوده و دارای بنزن و آروماتیک ( دو شاخص آلاینده هوا ) بالا بوده اند که این مساله به افزایش آلودگی هوا در کلان شهرها به ویژه تهران دامن زده است.
اما در مقابل برخی با این اظهار نظر مخالفند و معتقدند بنزین وارداتی که اکنون در برخی کلان شهرها از جمله تهران توزیع می شود مطابق با شاخص های استاندارد یورو 4 نیست که جلسه برگزار شده در کمیسیون اصل 90 با هدف روشن شدن این مساله برگزار شده است.