پاسخ دیروز امام موسی صدر به نیاز امروز

ارتش لبنان چگونه باید باشد؟

به قلم : حمید قزوینی

لبنان را کشوری خاص و متفاوت با سایر کشورها می دانند. تفاوتی که از تکثر مذهبی ، سیاسی و اجتماعی آن ناشی می شود و در طول زمان موجب حوادث و تحولات مختلفی نیز شده است. این حوادث گاه چنان تلخ بوده که صفحات سیاهی از کتاب تاریخ را به خود اختصاص داده است مانند جنگ های داخلی در دهه ۷۰ میلادی و گاه چنان افتخار آفرین بوده که صفحاتی بینظیر از شکوه زیبایی را آفریده است.

در این میان دستیابی به وحدت ملی به دلیل همان ساختار طایفه ای بسیار دشوار است. مشکلی که امام موسی صدر از ابتدای حضوردرلبنان تلاش فراوانی کرد تا با انجام فعالیت های مختلف فرهنگی واجتماعی و سیاسی آن را اصلاح کند.

اکنون لبنان مانند برخی کشورهای منطقه ، گرفتار تهدیدات جریان های تکفیری است . متاسفانه این وضعیت عمدتا با دخالت خارجی و سوء استفاده از ساختار طایفه ای کشوربه وجود آمده که فعلا امکان پرداختن به آن نیست. اما نکته حائز اهمیت این است که تقریبا تمام طوایف و جریان های موجود لبنان بر سر مقابله با تکفیری ها و آشوب طلبی های آنان توافق دارند و بر تقویت ارتش در این امر مهم تاکید می کنند.

این روزها فضای رسانه ای لبنان پر از تبلیغات و شعارها و کلیپ هایی است که مردم را به حمایت از ارتش دعوت می کنند. سیاستمداران و نخبگان علمی و فرهنگی و اجتماعی تلاش دارند تا در حمایت از ارتش گوی سبقت را از یکدیگر بربایند. همه می دانند که این جنگ اگر چه پوشش مذهبی دارد اما نزاعی دینی و فرقه ای نیست و کوتاهی در آن می تواند سرنوشت کشور و ساکنان آن را دستخوش آسیبی بزرگ و غیر قابل جبران نماید.

در چنین شرایطی شاید تنها کسی که حضور عینی ندارد اما سخن او در کلام سیاستمداران شنیده می شود و گاهی در بیانیه ها و اعلامیه ها هم می آید ، امام موسی صدر است.

گویی با وجود گذشت بیش از سه دهه از ربوده شدن او، همچنان راهبردی ترین جملات برای ایجاد وحدت ملی و یا حمایت از ارتش بازهم باید از زبان او شنیده شود، این سخنان اگر چه در زمان خود با هدف مقابله با تهدیدات اسراییل و عوامل آن در داخل لبنان ایراد شده اما همچنان زنده و قابل تطبیق با شرایط روز است و این هنر انسانهای فرازمانی و فرامکانی است، آنجا که می گوید:

نرید الجیش قویا ، مسلحا ، قادرا علی حمایه الحدود

( ما ارتشی قوی ، مسلح و توانمند برای دفاع از مرزها می خواهم)

الجیش سیاج الوحده بل روح الوحده الوطنیه

( ارتش حصار وحدت بلکه روح وحدت ملی است)

ان الجیش هو درع الوطن والمواطن . امام الاعداء فی الخارج و امام الاعداء فی الداخل

( همانا ارتش سپر دفاع از میهن و مردم دربرابر دشمنان خارجی و داخلی است)

ان الجیش هو العمودالفقری لبناء الدوله و هو سیاج الوطن والبوتقه التی ینصهر فیها ابناء لبنان لیصبحوا مسلکیه و هدفا مواطنین صالحین

( همانا ارتش ستون فقرات جامعه برای تشکیل دولت و حصار میهن است و همچون کوره جوانان را آبدیده می کند و شیوه زندگی صالحان را به آنها می آموزد)

نوشته شده توسط خط امام در شنبه, ۱۰ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۳۲ ق٫ظ

دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.