خط امام : شورای هماهنگی جبهه اصلاحات درجلسه این شورا که دردفتر مرکزی حزب اراده ملت تشکیل شد حادثه اسیدپاشی را محکوکرد و خواستار شناسایی مسببان این اقدام شنیع شد. به گزارش خط امام به نقل از روابط عمومی این حزب، جلسه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به ریاست احمد حکیمی پور دبیرکل حزب اراده ملت […]

خط امام : شورای هماهنگی جبهه اصلاحات درجلسه این شورا که دردفتر مرکزی حزب اراده ملت تشکیل شد حادثه اسیدپاشی را محکوکرد و خواستار شناسایی مسببان این اقدام شنیع شد.

به گزارش خط امام به نقل از روابط عمومی این حزب، جلسه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به ریاست احمد حکیمی پور دبیرکل حزب اراده ملت با حضور اکثریت نمایندگان احزاب اصلاح طلب ایران عصر روزیکشنبه 4آبان ماه دردفتر مرکزی این حزب تشکیل شد.
احمد حکیمی پور درباره این جلسه گفت : در ابتدای جلسه رویدادهای روز کشور مورد بحث اعضا قرارگرفت و کلیه اعضای حاضردرجلسه با محکوم کردن عمل شنیع اسیدپاشی به تعدادی ازبانوان این مرز وبوم ازمقامات ذیربط پیگیری قاطعانه موضوع را درجهت بازگرداندن آرامش وامنیت به جامعه خواستار شدند.
دراین جلسه پس ازارایه گزارش کمیته استان ها درخصوص تشکیل و ساماندهی شورای هماهنگی استان ها وزمانبندی آن تصمیمات لازم اتخاذ شد.
رییس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات درادامه یادآورشد: از دیگر مصوبات این جلسه می توان به راه اندازی دبیرخانه دائمی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با مشارکت کلیه احزاب اصلاح طلب عضو این شورا اشاره کرد؛ همچنین درخصوص برگزاری همایش سراسری اصلاح طلبان بحث وبررسی لازم انجام وکلیات آن به تصویب رسید و تصمیم در مورد کیفیت وچگونگی اجرای آن به جلسه آینده موکول شد.