همایش شیرخوارگان حسینی در مصلای امام خمینی (ره)
همایش شیرخوارگان حسینی در مصلای امام خمینی (ره)

خط امام : دوازدهمین همایش شیرخوارگان حسینی در محل مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران با حضور انبوهی از مادران به همراه فرزندان شیرخواره همزمان با سایر شهرها و کشورهای مسلمان برگزار شد.

خط امام : دوازدهمین همایش شیرخوارگان حسینی در محل مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران با حضور انبوهی از مادران به همراه فرزندان شیرخواره همزمان با سایر شهرها و کشورهای مسلمان برگزار شد.

n2772993-4062053 n2772993-4062057 n2772993-4062060 n2772993-4062063 n2772993-4062073 n2772993-4062075 n2772993-4062079