تأکید امام خمینی بر سالم سازی مجالس عزاداری سیدالشهدا
تأکید امام خمینی بر سالم سازی مجالس عزاداری سیدالشهدا

خط امام : اهل منبر- ایّدهم اللَّه تعالى- کوشش کنند در اینکه مردم را سوق بدهند به مسائل اسلامى و مسائل سیاسى- اسلامى. مسائل اجتماعى- اسلامى و روضه را دست از آن برندارید که ما با روضه زنده هستیم. “اهل منبر- ایّدهم اللَّه تعالى- کوشش کنند در اینکه مردم را سوق  بدهند به مسائل اسلامى […]

خط امام : اهل منبر- ایّدهم اللَّه تعالى- کوشش کنند در اینکه مردم را سوق بدهند به مسائل اسلامى و مسائل سیاسى- اسلامى. مسائل اجتماعى- اسلامى و روضه را دست از آن برندارید که ما با روضه زنده هستیم.

“اهل منبر- ایّدهم اللَّه تعالى- کوشش کنند در اینکه مردم را سوق  بدهند به مسائل اسلامى و مسائل سیاسى- اسلامى. مسائل اجتماعى- اسلامى و روضه را دست از آن برندارید که ما با روضه زنده هستیم.” مطلب فوق فرازی از سخنرانی ارزنده و طولانی حضرت امام در تاریخ 14آبان 1359در آستانه ماه محرم  در جمع وعاظ و خطبای مذهبی است که در صحیفه امام،ج13، صفحات313تا336قابل مشاهده است. حضرت امام در این سخنرانی ، ضمن طرح مسائل سیاسی ، تاریخی ، اجتماعی متعدد، ضمن  تأکید بر “سیاسی بودن غالب مسائل اسلامی” به “فلسفه عزاداری برای  سیدالشهدا” توجه داده و ترفندهای گوناگون برای تضعیف  شکوه و عظمت این مراسم و احیانا به کژراهه سوق دادن و از خاصیت انداختن آن به واسطه اغیار را هشدار داده اند. آن بزرگوار در کنار این توجه و هشدار،  از پیرایه ها و کارهای ناروا در این مراسم هم غافل نبوده و در مواردی برای جلوگیری از آن و سالم سازی فضای معطر مجالس حسینی سفارشات آموزنده ای مطرح کرده اند که می تواند دستمایه  متولیان امر قرار گیرد و از بسیاری کارهای ناروا که به سلامت این نعمت عظیم الهی لطمه می زند، پیشگیری به عمل آورند . آن بزرگوار در 70 سال پیش در پاسخ  بعض تبلیغات  ضد دینی  و عوامفریبانه چنین آورده اند:

  « ما و هیچ یک از دینداران نمی گوئیم که با این اسم [ عزاداری حضرت سید الشهدا]هرکس هرکاری می کند خوب است. چه بسا علمای بزرگ و دانشمندان، بسیاری از این کارها را ناروا دانسته و به نوبت خود از آن جلوگیری گیری کردند. چنانچه … عالم عامل بزرگوار مرحوم شیخ عبدالکریم[حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم و استاد حضرت امام خمینی(س)] که از بزرگترین روحانیون شیعه بود، در قم شبیه خوانی را منع کرد و یکی از مجالس بسیار بزرگ را مبدل به روزه خوانی کرد و روحانیین و دانشمندان دیگر هم چیزهائی که بر خلاف  دستور دین  بوده منع کرده و می کنند.» (قیام عاشورا در کلام و بیان امام خمینی(س)، تبیان دفتر سوم ، ص95).

منبع: جماران