رنج بی پایان زنان ایزدی + تصاویر
رنج بی پایان زنان ایزدی + تصاویر

خط امام : هیچ کس نمی د اند که شرایط اسفبار زنان و دختران ایزدی تا چه زمانی ادمه خواهد داشت و آیا روزی موفق به بازگشت به خانه و زادگاه شان خواهند شد؟ به گزارش خط امام ، دختران و زنان ایزدی از قربانیان اصلی تروریست های تکفیری داعش هستند. داعشی ها مردان را […]

خط امام : هیچ کس نمی د اند که شرایط اسفبار زنان و دختران ایزدی تا چه زمانی ادمه خواهد داشت و آیا روزی موفق به بازگشت به خانه و زادگاه شان خواهند شد؟

به گزارش خط امام ، دختران و زنان ایزدی از قربانیان اصلی تروریست های تکفیری داعش هستند. داعشی ها مردان را می کشند و زنان را به بردگی می گیرند. حتی زنانی که پیش از رسیدن تروریست ها موفق به فرار می شوند، روزگار سختی را می گذرانند.

زنان ایزدی که موفق می شوند از چنگ تروریست های داعش بگریزند، می باید بار مسئولیت فرزندان و خانواده هایشان را در اردوگاه های موقت بر دوش کشند. آن ها با همان اسباب و وسایل مختصری که موفق شده اند هنگام فرار با خود ببرند، زندگی خانواد ه هایشان را اداره می کنند.

هزاران زن و کودک ایزدی در عراق و سوریه آواره شده اند. این زنان نه تنها نگران خود بلکه نگران کودکانشان هستند که بسیاری از آن ها پدر و سرپرست خانواده شان را از دست داده اند.

دختربچهٔ ایزدی که همراه خانواده ش به اردوگاهی در شمال عراق پناه برده و روزهای کودکی اش را در سایه جنگ و وحشت می گذراند.

شماری از آنهایی که توانسته اند پیش از رسیدن تکفیری های داعش از خانه هایشان فرار کنند، به این ارودگاه در شمال عراق پناه آورده اند.

آن ها باید برای خوراک و مایحتاج اولیه زندگیشان در صف دریافت جیره ارودگاه بایستند. هیچ کس نمی د اند که این شرایط تا چه زمانی ادمه خواهد داشت و آیا روزی موفق به بازگشت به خانه و زادگاه شان خواهند شد؟

بسیاری از این آوارگان در چادر زندگی می کنند و نگران رسیدن فصل سرما هستند.

با شدت گرفتن حملات تروریست های داعش و پیشروی آن ها در عراق، ایزدیان دسته دسته از خانه های خود گریختند. آن ها هنگام فرار ناگزیر بودند فرزندان و کودکان خردسالشان، که تاب تحمل راه پیمایی طولانی نداشتند را نیز بر دوش خود حمل کنند.

این زنان یار همراه کودکانش هنوز در شمال عراق در اردوگاهی موقت روزگار می گذرانند.

ایزدیان شمال عراق که به کوه های سنجار پناه بردند با لباسی که بر تن داشتند از خانه هایشان گریختند تا جان خود و فرزندانشان را نجات دهند. آن ها می دانستند که اگر به دست داعشی ها بیافتند سرنوشت تلخی در انتظارشان خواهد بود.

این دختران ایزدی که چهره شان را پوشانده اند، به بردگی گرفته شده اند. «سوزان عارف» از فعالان حقوق بشر درمورد سرنوشت آن ها می گوید: تکفیری ها ابتدا این زنان را میان خود تقسیم می کنند و وقتی سیر شدند، آن ها را می فروشند و زنانی از گروه تازه وارد دیگری را به دست می آورند.

ایزدی های ساکن آلمان تلاش می کنند توجه افکار عمومی را به رنج هم کیشان خود در مناطق جنگ زده جلب کنند. این زن در گردهم آیی ایزدیان و کرد ها در شهر هانوفر آلمان شرکت کرده است.

این پیرزن 107 ساله از معدود آوارگان خوش بخت ایزدیان سوریه است که با کمک خانواده اش به یونان گریخته و سپس به آلمان نزد پسرش آمده است.

او در جمع خبرنگاران و عکاسان رسانه های آلمان از رنج ایزدیان سوریه می گوید.

این دختران جوان ایزدی که ساکن آلمان هستند خواستار تلاش سیاستمداران آلمانی برای بهبود وضعیت ایزدیان در عراق و سوریه هستند.

«فرانک وال تر اشتاین مایر» وزیر خارجه آلمان در سفر به عراق با شماری از آوارگان ایزدی دیدار کرد. دولت آلمان تا کنون 3 میلیون یورو برای کمک به آوارگان عراق اختصاص داده است. شماری از سازمان ها و نهادهای خیریه این کشور نیز برای ایزدیان عراق کمک جمع آوری می کنند.

خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا

81371964-605181181371964-605181281371964-605181381371964-605181481371964-605181581371964-605181681371964-605181781371964-605181881371964-605181981371964-6051820