تصاویر توزیع نذری میان عزاداران بنت جبیل جنوب لبنان
تصاویر توزیع نذری میان عزاداران بنت جبیل جنوب لبنان

به گزارش خط امام : یکی از سنت های مجالس عزاداری امام حسین(ع) در همه دنیا توزیع خوراکی های نذری است. یکی از این خوراکی ها حلیم است که هم در ایران رایج است هم در برخی کشورهای عربی. درلبنان این غذا تنها در ایام محرم و با مشارکت عزاداران پخته و توزیع می شود. […]

به گزارش خط امام : یکی از سنت های مجالس عزاداری امام حسین(ع) در همه دنیا توزیع خوراکی های نذری است. یکی از این خوراکی ها حلیم است که هم در ایران رایج است هم در برخی کشورهای عربی.
درلبنان این غذا تنها در ایام محرم و با مشارکت عزاداران پخته و توزیع می شود. زنان در این برنامه نقش مهمی دارند.
تصاویری از این مراسم را می بینید…

nazri1 (8)

nazri1 (1)  nazri1 (3) nazri1 (4) nazri1 (5) nazri1 (6) nazri1 (7) nazri1 (8) nazri1 (9)